Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Ενδοσχολικές εξετάσεις: Στις 2 Ιουνίου 2015 το B1/B2 του γυμνασίου Μανιάκων θα δοκιμαστεί με γραπτές - προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις μπορείτε να διατυπώσετε σχετικές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα σχόλια στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία...

ΕΝΟΤΗΤΑ 
Η πατρική δικαιοσύνη
Α. Κείμενο
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/09/1_13.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 [διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: λέγω
Β2. Ετυμολογικά: Εισαγωγή στη σύνθεση
Γ. Γραμματική: Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/09/2_27.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Το χρέος του ιστορικού (Πολύβιος, Ἱστορίαι 1.14.4-7)
Α. Κείμενο
Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικό
Γ1. Γραμματική: Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης
Γ2. Σύνταξη: Σύνδεση προτάσεων ή όρων πρότασης – Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/10/3.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Οι Σεληνίτες (Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 1.23-26 [διασκευή])
Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – επίθετο
Γ. Γραμματική: Φωνηεντόληκτα επίθετα γ' κλίσης — Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/11/4.htmlΕΝΟΤΗΤΑ 5
Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών (Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Προφήτου Δαυΐδ, PG55, 517-518 [διασκευή])
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἄγω
Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – ρήμα
Γ1. Γραμματική: Υποτακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων – Αλληλοπαθητική αντωνυμία 
Γ2. Σύνταξη: Απρόσωπη σύνταξη
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2011/12/5_12.htmlΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ευθύνη για την παιδεία των νέων (Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους 19-21 [διασκευή])
Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη άκλιτη (επίρρημα, πρόθεση, αχώριστο μόριο)
Γ. Γραμματική: Επίθετα γ' κλίσης — Ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί – Αόριστη αντωνυμία τὶς, τὶς, τὶ 
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/12/6.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Ένας στοργικός ηγέτης (Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3)
Α. Κείμενο
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: πράττω
Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικόΓ. Γραμματική: Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων – Αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ – Αναφορική αντωνυμία ὅστις, ἥτις, ὅ τι
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/12/7_18.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης (Κριτίας, Σίσυφος απ. 19, στ.1-21)
Γ1. Γραμματική: Ευκτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. – Επίθετα γ' κλίσης
Γ2. Σύνταξη: Το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/02/8.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Η Καλλιπάτειρα (Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 [διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φέρω
Γ. Σύνταξη: Επιρρηματικές μετοχές – Κατηγορηματική μετοχή
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/02/9.html


ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου (Πλάτων, Νόμοι 881b-e [διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φεύγω
Γ. Γραμματική: Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2013/03/11.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 12
Τα φαινόμενα απατούν (Ἰωάννης Χρυσόστομος, Περὶ Λαζάρου, PG48.1030-1031 [διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: τέλος
Γ. Γραμματική: Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων – Ανώμαλα επίθετα
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2013/03/12.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 13
Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής (Γάιος Μουσώνιος Ροῦφος [Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον 3.18.37, διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: σῖτος
Γ. Γραμματική: Υποτακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2013/03/13.htmlΕΝΟΤΗΤΑ 14
Απρόσκλητοι βοηθοί (Αἰλιανός, Περὶ ζῴων ἰδιότητος 2.8 [διασκευή])
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: νέμω
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2013/03/14.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 15
Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης (Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 20-22 [διασκευή])
Γ1. Γραμματική: Ευκτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων – Ευκτική μέλλοντα ρ. εἰμί
Γ2. Σύνταξη: Οι ομοιόπτωτοι ονομαστικοί προσδιορισμοί
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2012/05/15.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Μεγαλόψυχη στάση (Ψευδο-Καλλισθένης, Μυθιστορία Αλεξάνδρου, Παραλλαγή γ, 22)
Γ1. Γραμματική: Προστακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων – Κτητικές αντωνυμίες
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2013/04/16.html

2 σχόλια:

Ο/η είπε...