Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ενότητα 32. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ: 1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες". 2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Από το Αρχείο της ΕΡΤ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ. 3. Της Αμύνης τα παιδιά... Παραδοσιακό τραγούδι για την έξωση του Κωνσταντίνου το 1917.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ:


1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες".2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Από το Αρχείο της ΕΡΤ - ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=627&autostart=0
Ο Εθνικός Διχασμός, εκπορευόμενος από τις δύο σε ελληνικό έδαφος συστημένες Κυβερνήσεις, της επίσημης της ΑΘΗΝΑΣ, υπό τις ευλογίες του Βασιλιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και της Προσωρινής της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, υπό την τριανδρία των ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ-ΔΑΓΚΛΗ, και η αντίστοιχη διαφορά των δύο Kυβερνήσεων στις πολεμικές τους προτιμήσεις-φιλογερμανική και φιλοανταντική αντίστοιχα-, δεσπόζουν τη διετία 1916-1917 στην ελληνική και, κατά συνέπεια, παγκόσμια ιστορία, αφού επηρεάζουν την τελευταία καταλυτικά. Οι ανταντικές δυνάμεις κερδίζουν σε όλα τα επίπεδα, επιβάλλουν ολοκληρωτικό εμπάργκο στην ΕΛΛΑΔΑ μετά τα «Νοεμβριανά» του 1916, και υποχρεώνουν σε παραίτηση τον φιλογερμανό Βασιλιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Ιούνιος 1917) ετοιμάζοντας την επαναφορά του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην ΑΘΗΝΑ. Εντωμεταξύ, ο πόλεμος μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και στη ΡΩΣΙΑ οι εργατικές απεργίες μετατρέπονται σε λαϊκές κατακραυγές κατά της τσαρικής δυναστείας των ΡΟΜΑΝΟΦ, ενώ οι Επαναστάτες επικρατούν (1917), εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για τη ρωσική ιστορία.

3.Της Αμύνης τα παιδιά... Παραδοσιακό τραγούδι για την έξωση του Κωνσταντίνου το 1917

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Αρχαία Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου. Ενότητα 9η: Η Καλλιπάτειρα + Μύθοι από χρώμα και πηλό: Καλλιπάτειρα.Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Ολυμπιακοί Αγώνες
Ολυμπία
http://users.sch.gr/ragian/op_min_kalipatira.htm

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
φέρω[= φέρνω, κουβαλώ]
θ. φερ-, φορ-, φρ-, ενεκ-
[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: Φερενίκη]

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7399/

Β2. Ετυμολογικά

Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – ρήμα
Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ν.ε. χρησιμοποιώντας ως δεύτερο συνθετικό τα εξής ρήματα του κειμένου της Ενότητας: καλοῦμαι, ἔρχομαι, διαβαίνω, ἄγω.
Όταν το β΄ συνθετικό είναι ρήμα, η σύνθετη λέξη που δημιουργείται μπορεί να είναι και αυτή αντίστοιχα ρήμα (εἰσέρχομαι) ή όνομα, δηλαδή ουσιαστικό (νομοθέτης < νόμος + ρ. τίθημι) ή επίθετο (ἀπότομος < ἀπό + ρ.τέμνω).
Ειδικότερα:
imgαγκύληόνομα → η σύνθετη λέξη παίρνει τις καταλήξεις:
-(η)ς: σχολάρχ-ης
-ος: ἀστυνόμ-ος 
-ής: εὐσεβ-ής 
-της: ἐπιστά-της
-(τ)ωρ: κοσμοκράτ-ωρ
ρήμα
Αν το α΄συνθετικό είναι πρόθεση, το ρήμα ως β΄ συνθετικό παραμένει αμετάβλητο: εἰσ-έρχομαι, δια-βαίνω.
Αν το α΄ συνθετικό είναι οποιοδήποτε άλλο μέρος του λόγου εκτός από πρόθεση, σχηματίζεται παρασύνθετο ρήμα (π.χ. σε -έω, -ῶ) από συγγενές ουσιαστικό ή επίθετο που δηλώνει το πρόσωπο που ενεργεί:
ἱερο-σκοπῶ < ἱερο-σκόπος, ναυ-μαχῶ < ναυ-μάχος.


Γ. Σύνταξη

1. Επιρρηματικές μετοχές
Θυμηθείτε όσα διδαχθήκατε στην προηγούμενη τάξη (εγχειρίδιο Α΄ Γυμνασίου, Ενότητα 13) για τα είδη των επιρρηματικών μετοχών και τον συντακτικό ρόλο τους. Να εντοπίσετε τις επιρρηματικές μετοχές του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους (χρονική, τελική, αιτιολογική, τροπική, εναντιωματική, υποθετική).
Το υποκείμενο μιας μετοχής βρίσκεται πάντοτε στην ίδια πτώση με τη μετοχή. Όταν το υποκείμενο μιας επιρρηματικής μετοχής έχει και άλλο συντακτικό ρόλο στην πρόταση (π.χ. είναι και υποκείμενο ή αντικείμενο του ρήματος), η μετοχή χαρακτηρίζεται συνημμένη. Αντίθετα, όταν το υποκείμενο μιας επιρρηματικής μετοχής δεν έχει άλλη συντακτική θέση στην πρόταση, δηλαδη χρωστάει την ύπαρξή του στην παρουσία της μετοχής και μόνο, η επιρρηματική μετοχή χαρακτηρίζεται απόλυτη και βρίσκεται συνήθως σε πτώση γενική.
Έχει το υποκείμενο της επιρρηματικής μετοχής άλλη συντακτική θέση μέσα στην πρόταση;
ΒέλοςΒέλος
Η επιρρηματική μετοχή είναι συνημμένηΗ επιρρηματική μετοχή είναιαπόλυτη
 • Να βρείτε το υποκείμενο των μετοχών στις παρακά-τω φράσεις από το κείμενο της Ενότητας και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές ως συνημμένες ή απόλυτες: 
  α. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρὸς ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον.
  β. Νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη.
  γ. Φωραθείσης δὲ (ενν. Καλλιπατείρας) ὅτι εἴη γυνή, ταύτην ἀφιᾶσιν.

Παρατηρήσεις
 1. Η απόλυτη μετοχή βρίσκεται σε πτώση γενική (γενική απόλυτη), όταν ανήκει σε προσωπικό ρήμα, ή και σε αιτιατική (αιτιατική απόλυτη), συνήθως όταν ανήκει σε απρόσωπο ρήμα.
 2. Προσοχή! Μια επιρρηματική μετοχή σε γενική πτώση δεν είναι πάντοτε (γενική) απόλυτη. Είναι πιθανό να συνάπτεται με άλλον όρο της πρότασης ο οποίος βρίσκεται σε γενική πτώση.
  Π.χ. Κατηγοροῦσί τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων. Η μετοχή είναι συνημμένη, γιατί το υποκείμενό τηςἡμῶν είναι ταυτόχρονα και αντικείμενο του ρήματος κατηγοροῦσι.

2. Κατηγορηματική μετοχή
Έχει ήδη γίνει λόγος στην προηγούμενη τάξη για την κατηγορηματική μετοχή που μεταφράζεται με τη βοήθεια των λέξεων να, ότι /πως και που (κυρίως μετά από ρήματα ψυχικού πάθους). Συνοδεύει συγκεκριμένα είδη ρημάτων ως συμπλήρωμα και λειτουργεί ως κατηγορούμενο ή ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός. Αναφέρεται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος.
Ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή
συνδετικάεἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, τυγχάνω, φαίνομαι, λανθάνω
έναρξης, λήξηςἄρχω, ἄρχομαι, παύω, παύομαι, λήγω, διαλείπω
καρτερίας, ανοχής, κόπου, κορεσμούκαρτερῶ, περιορῶ, ἀνέχομαι, κάμνω, ὑπομένω, ἀρκῶ
ευεργεσίας, αδικίας, νίκης, ήτταςἀδικῶ, εὖ ποιῶ, νικῶ, ἡττῶμαι
ψυχικού πάθουςχαίρω, ἥδομαι, ἀγανακτῶ, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι, χαλεπῶς φέρω, αἰδοῦμαι
αίσθησης, μάθησης, μνήμηςαἰσθάνομαι, ὁρῶ, ἀκούω, εὑρίσκω, γιγνώσκω, μανθάνω, μέμνημαι, ἐνθυμοῦμαι
δείξης, αγγελίας, ελέγχουδείκνυμι, δηλῶ, ἀγγέλλω, ἐλέγχω

Επίσης δείτε για τις μετοχές:
http://www.gkonstantinou.com/school_work/metohes/metohes.html

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b09xm.htm

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

10η Ενότητα: Η τέχνη της αρχαϊκής περιόδου. Πρόσθετο Υλικό.: 1. Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική .Οι ρυθμοί ξεχωρίζουν κυρίως από τους κίονες. 2. Δωρικός ρυθμός (κοντός, βαρύς, αυστηρός). 3.Κόρες, νεαρές κοπέλες, ορθές, κομψά ντυμένες, καλοχτενισμένες, στολισμένες με πλήθος κοσμημάτων. Πρότυπο γυναικείας ομορφιάς, κομψότητας και χάρης. 4. Κούροι. 5. Αρχαϊκή Εποχή - μετά μουσικής... 6.Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ:
1. Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική Οι ρυθμοί ξεχωρίζουν κυρίως από τους κίονες

2. Δωρικός ρυθμός (κοντός, βαρύς, αυστηρός)


3.Κόρες, νεαρές κοπέλες, ορθές, κομψά ντυμένες, καλοχτενισμένες, στολισμένες με πλήθος κοσμημάτων. Πρότυπο γυναικείας ομορφιάς, κομψότητας και χάρης.


4. Κούροι - Νεαροί άνδρες, παριστάνονται ορθοί, γυμνοί, με καλογυμνασμένα σώματα και πλούσια κόμη. Ο κούρος είναι ο ιδανικός καλογυμνασμένος νέος που με την ανδρεία του υπερασπίζεται την πατρίδα.

5. Αρχαϊκή Εποχή - μετά μουσικής...

Το εκπαιδευτικό αυτό βίντεο δημιουργήθηκε για και αναρτήθηκε εδώ: http://afterschoolbar.blogspot.com/2011/02/blog-post_20.html
Η μουσική που ακούγεται είναι κατά σειρά :
1) Κέλομαι σε Γόγγυλα (Στίχοι: Σαπφώ, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις. Ερμηνεία: Φλέρυ Νταντωνάκη)
2) Ασημοκαπνισμένη (Στίχοι: Σαπφώ, Μετάφραση: Νίκος Ξυδάκης. Ερμηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Ξυδάκης)
3) Χαμογελάστε λοξά (Γιάννης Λογοθέτης)
4)Έλα χαμογέλα (Μανώλης Φάμελος και οι Ποδηλάτες)
5) Το πέτρινο χαμόγελο (Μουσική, Στίχοι: Νίκος Χουλιαρας. Ερμηνεία: Αρλέτα

6. Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1319&cnode=55&clang=0
http://el.wikipedia.org/wiki
http://odysseus.culture.gr/a/3/photo_gr.jsp?cat=a4

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

31η Ενότητα. Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1918)
 • Σε ποιο από τα τρία αίτια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου αναφέρεται το τραγούδι;

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Κορυφαία Αντιπολεμική ταινία για τον Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ - "Johnny got his gun" - Ο Τζόνι πήρε τ' όπλο του...

Μέσα στα δηλητηριασμένα χρόνια του Βιετνάμ, επέλεξε ο Dalton Trumbo να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη την ειρηνιστική νουβέλα του "Ο Τζόνι Πήρε τ΄ Όπλο του", αποφασίζοντας μάλιστα να τη σκηνοθετήσει ο ίδιος. Το θέμα της τοποθετείται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφορά σε έναν πολυτραυματία, τον Τζο. Ο Τζο Μπόναμ (Timothy Bottoms), ένας νεαρός Αμερικανός στρατιώτης, τραυματίζεται φρικτά κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από μια οβίδα. Ακρωτηριασμένος στα χέρια και τα πόδια, χωρίς όραση και ακοή, με διαλυμένο πρόσωπο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, με κατεστραμμένο εγκέφαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο. Ωστόσο, ο Τζο, καταδικασμένος σε μια ολοκληρωτική σιωπή, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται, να αισθάνεται, να ονειρεύεται και να θυμάται, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις της επιστήμης… Η κατάσταση αυτή του Τζο αποτελεί και την κατάσταση του κόσμου ως αποτέλεσμα του πολέμου. Ο «Τζο» είναι φρικτά ακρωτηριασμένο- ένα κατασκεύασμα των κάθε λογής ηγετών και συμφερόντων. Το φιλμ μεταφέρει ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό μήνυμα, . Ίσως όμως δεν είναι μόνο αυτό που το καθιστά επίκαιρο. Ο Trumbo μακριά από τα πεδία των μαχών, σκιαγραφεί τη μεγαλύτερη παράνοια του πολιτισμού μας σαν ένα εργοστάσιο παραγωγής κουφαριών. Για μία ακόμη φορά το αποκρουστικό κρύβεται επιμελώς και γι΄ αυτό τρομάζει περισσότερο (ο τζο φορά μια ειδική μάσκα), ο ήχος διαχωρίζεται από την πηγή του γι΄ αυτό και πανικοβάλλει. Για δύο εκτενή χρονικά διαστήματα η οθόνη μένει μαύρη, μια φωνή ακούγεται, ένας εσωτερικός μονόλογος ξεκινά προερχόμενος από κάποιον μονίμως αθέατο ομιλητή, κάτι που συγκλονίζει τον θεατή. Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της ταινίας είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα φλας μπακ. Τοποθετημένα σε μια φαινομενικά τυχαία σειρά, με υποβαθμισμένο τον ήχο των χώρων, συγκροτημένα από άποψη υποκριτικής και διανθισμένα με εξωπραγματικά στοιχεία, συντελούν στο να μειωθεί η συναισθηματολογία, αλλά συντηρούν ταυτόχρονα μια διαρκή αμφιβολία για το εάν συνέβησαν ποτέ, και με ποιον τρόπο, όσα θυμάται ο Τζο. Αυτό που αφήνει η ταινία πέρα από τα αντιπολεμικά αισθήματα είναι και μια βαθιά καταδίκη του σύγχρονου πολιτισμού που θέλει τον άνθρωπο αλλότριο από της πραγματικές του ανάγκες , μια μηχανή που δουλεύει χωρίς να σκέφτεται και ζει με τρόπο που έχει προκαθοριστεί όχι από τις δικές του ανθρώπινες ανάγκες , αλλά από τις ανάγκες που έχει κάθε φορά το απάνθρωπο σύστημα που είναι ενταγμένος.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 8η Ενότητα: Ευκτική Ενεστώτα ρ. εἰμί και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ. - επίθετα γ΄ κλίσης - Το άμεσο κι έμμεσο αντικείμενο.


Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
ἆθλος [= διαγωνισμός, αγώνας για την κατάκτηση βραβείου, (μτφ.) πάλη, μόχθος] 
[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: ἆθλον

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7398/

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b08xm.htm

Β2. Ετυμολογικά

Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – επίθετο
Κατά τη σύνθεση, όταν το β΄ συνθετικό είναι επίθετο, μένει αμετάβλητο.
π.χ. δύσ-βατος (βατός), πάγ-καλος (καλός), ἄ-γνωστος (γνωστός)


Γ1. Γραμματική

1. Ευκτική ενεστώτα του ρ. εἰιμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ.
Ευκτική
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν – εἶμεν
εἴητε – εἶτε
εἴησαν – εἶεν
Ευκτική Παρακειμένου

Μονολεκτική                                 Περιφραστική
λελύ-κοιμι                                 λελυκώς, υῖα, -κός              εἴην
λελύ-κοις                                  λελυκώς, υῖα, -κός               εἴης
λελύ-κοι                                    λελυκώς, υῖα, -κός               εἴη
λελύ-κοιμεν                              λελυκότες, -κυῖαι,-κότα          εἴημεν-εἶμεν
λελύ-κοιτε                                 λελυκότες, -κυῖαι,-κότα          εἴητε-εἶτε
λελύ-κοιεν                                λελυκότες, -κυῖαι,-κότα           εἴησαν-εἶεν

2. Γ΄ κλίση επιθέτων
Αφωνόληκτα τρικατάληκτα σε -ας, -ασα, -αν
Ο τύπος πᾶν του κειμένου ανήκει στο αφωνόληκτο τρικατάληκτο επίθετο πᾶς, πᾶσα, πᾶν. Άλλα επίθετα αυτής της κατηγορίας είναι τα σύνθετά του ἅπας και σὺμπας. Ακολουθεί η κλίση του:

ενικός αριθμόςπληθυντικός αριθμός
αρσενικόθηλυκόουδέτεροαρσενικόθηλυκόουδέτερο
ονομ.πᾶς (< πάντ-ς)πᾶσαπᾶν(< πάντ-)πάντ-εςπᾶσαιπάντ-α
γεν.παντ-όςπάσηςπαντ-όςπάντ-ωνπασῶνπάντ-ων
δοτ.παντ-ίπάσῃπαντ-ίπᾶσι (< πάντ-σι)πάσαιςπᾶσι (< πάντ-σι)
αιτ.πάντ-απᾶσανπᾶν (<πάντ-)πάντ-αςπάσαςπάντ-α
κλητ.πᾶς (< πάντ-ς)πᾶσαπᾶν (<πάντ-)πάντ-εςπᾶσαιπάντ-α
Παρατηρήσεις
 1. Το θηλυκό γένος κλίνεται κατά την α΄ κλίση των ουσιαστικών. Το  του θηλυκού γένους είναι βραχύ (πάντ-j-α > πάν-σ-α > πᾶσα) όπου εμφανίζεται, εκτός από την κατάληξη -ας της αιτιατικής πληθυντικού.
 2. Οι τύποι του αρσενικού πᾶς (< πάντ-ς) και του ουδετέρου πᾶν (< πάντ-) περισπώνται, παρά τον κανόνα, κατ’ αναλογίαν προς το θηλυκό πᾶσα.
 3. Για διευκόλυνσή σας, να θυμάστε ότι το -α- της παραλήγουσας είναι βραχύ, όταν ακολουθεί -ντ-, και μακρό σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.


Γ2. Σύνταξη

Το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο
Όπως διδαχθήκατε πέρυσι (Ενότητα 11), εκτός από τα ρήματα που η σημασία τους συμπληρώνεται με ένα αντικείμενο (μονόπτωτα ρήματα), υπάρχουν και αυτά που η σημασία τους συμπληρώνεται με δύο αντικείμενα που δε συνδέονται παρατακτικά μεταξύ τους (δίπτωτα ρήματα). Στην περίπτωση που συναντάμε δίπτωτο ρήμα, διακρίνουμε τα αντικείμενά του σε άμεσο και έμμεσο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
δίπτωτα ρήματα
άμεσο αντικείμενοέμμεσο αντικείμενοπαράδειγμα
αιτιατικήδοτικήΠᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.
αιτιατικήγενικήὙμεῖς ἐμοῦ ἀκούσασθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
αιτιατική προσώπουαιτιατική πράγματοςἩμεῖς ὑμᾶς κακὸν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν.
γενικήδοτικήΤῆς τῶν Ἐλλήνων ἐλευθερίας παρεχωρήσατε αὐτῷ.

Παρατήρηση
Απαρέμφατο ή δευτερεύουσα ονοματική πρόταση που επέχει θέση αντικειμένου αντιστοιχεί στην αιτιατική πτώση ουσιαστικού που δηλώνει πράγμα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΩ: 

απόφθεγμα

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ενότητα 29η: Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913). Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες": 1. Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ, Ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου. 2. Ο Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1912-1913). 3. Ο Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1913). Από το αρχείο της ΕΡΤ: ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.


Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ, Ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου
ΡΙΜΕΪΚ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, 
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=88867&autostart=0
Επεισόδιο της σειράς «ΡΙΜΕΪΚ» με θέμα τους Βαλκανικούς Πολέμους, στη διάρκεια του οποίου ξεδιπλώνεται το χρονικό των γεγονότων και αναδεικνύεται ο ρόλος του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ως αρχιτέκτονα της νικηφόρας έκβασής τους για την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) αποτελούν την πιο σημαντική καμπή στην εθνικοαπελευθερωτική πορεία του ελληνισμού, η οποία ξεκίνησε το 1821 και τερματίστηκε με τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, καθώς στη διάρκειά τους η Ελλάδα διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό. Δίνεται το πολιτικό πλαίσιο της εποχής που προηγήθηκε των Βαλκανικών, ενώ γίνεται αναφορά στη μεγάλη βαλκανική κρίση του 1875-1878 και στο όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας που προέβλεπε η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878. Μνημονεύονται τα σημαντικότερα γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων, με ιδιαίτερη αναφορά στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πολιτική ευφυΐα του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Ακολουθεί αποτίμηση της σημασίας των Βαλκανικών για την Ελλάδα, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και για τους ανοιχτούς εδαφικούς λογαριασμούς που άφησαν στην περιοχή των Βαλκανίων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πώς αντιμετωπίζουν τα σχολικά εγχειρίδια των εμπλεκόμενων χωρών τα γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων.

Στην εκπομπή σχολιάζουν και αναλύουν τα γεγονότα οι ιστορικοί ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΦΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ, καθώς και οι καθηγητές Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. Πλούσιο οπτικοακουστικό και φωτογραφικό αρχειακό υλικό πλαισιώνει την αφήγηση των γεγονότων.

Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες" 1. Ο Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1912-1913). 2. Ο Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1913).

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Κωνσταντίνος Καβάφης: "Όσο μπορείς". Με την αίγλη ενός παγκόσμιου ποιητή...Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933) είναι από τους σημαντικότερους ποιητές, του οποίου η ποίηση ενέπνευσε τόσο τους Έλληνες, όσο και τους ξένους ομοτέχνους του. Η απήχηση της ποίησής του έγινε αισθητή κυρίως από τη δεκαετία του '60 και μετά, όταν μεταφράστηκε εκτεταμένα στις μείζονες δυτικές γλώσσες (στα αγγλικά το 1952 και το 1961, στα γερμανικά το 1953, στα γαλλικά το 1958, στα ιταλικά το 1961, στα ισπανικά το 1964). Η έρευνα έδειξε ότι ο Καβάφης έχει αποκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός παγκόσμιου ποιητή.

Φαναριώτικης καταγωγής, ο Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου άκμαζε η ελληνική κοινότητα. Εκεί, στην πόλη με τις ανεξάντλητες ιστορικές μνήμες, που έγινε αναπόσπαστο μέρος της θεματικής του, ο Καβάφης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Μετά το θάνατο του πατέρα του (1870) και την οικονομική καταστροφή της οικογένειας πέρασε ένα διάστημα της εφηβείας του στην Αγγλία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Χρημάτισε για αρκετά χρόνια υπάλληλος και το 1922 παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ποίηση.

Η ποιητική δημιουργία του Καβάφη συμπίπτει με εκείνη του Παλαμά, ο οποίος την ίδια χρονική περίοδο στην Αθήνα αποτελεί τη σημαντικότερη προσωπικότητα στο χώρο των Γραμμάτων.
Ιδιαίτερα φιλομαθής, ο Καβάφης από πολύ νωρίς εκδήλωσε την αγάπη του για την ιστορία. Στα ποιήματά του αναφέρεται συχνά σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Εμπνέεται περισσότερο από την Ελληνιστική εποχή με τα έντονα φαινόμενα παρακμής, τα οποία ο ποιητής χρησιμοποιεί για τις αναλογίες που βρίσκει με το παρόν. Τα ιστορικά γεγονότα γίνονται η πρόφαση, ή το μέσο με το οποίο ο Καβάφης δίνει υπόσταση στα προσωπικά του βιώματα.

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΕΝΟΤΗΤΑ 28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ: Ντοκιμαντέρ για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ:
Το πρώτο Ελληνικό πολιτικό-ιστορικό ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία της χώρας το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Η ταινία παρακολουθεί την πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου από το ξεκίνημα του στην Κρήτη μέχρι τον θάνατο του στο Παρίσι, σκιαγραφώντας τη σημασία του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Η ταινία είναι πρωτοποριακή γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ντοκιμαντέρ ενσωματώνονται δραματοποιημένα στοιχεία. Χρησιμοποιεί αρχειακό κινηματογραφικό υλικό , «ζωντανές λήψεις» και αφήγηση από αξιόλογους ανθρώπους, με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό πολιτικό πορτρέτο.

Σκηνοθέτης: Λίλα Κουρκουλάκου, 1966
Αφήγηση: Στέφανος Ληναίος, Γιώργος Κάρτερ, Γιώργος Νέζος, Χρήστος Τσάγκας, Δημήτρης Ντουνάκης

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Η Πόλις - Κ. Π. Καβάφης (The City, by C. P. Cavafy)
Η απαγγελία είναι του Δημήτρη Χορν.
Recitation by Dimitris Horn
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Music by Evanthia Reboutsika
The City
By C. P. Cavafy

(Translated By Edmund Keeley and Philip Sherrard)

You said: "I'll go to another country, go to another shore,
find another city better than this one.
Whatever I try to do is fated to turn out wrong
and my heart lies buried like something dead.
How long can I let my mind moulder in this place?
Wherever I turn, wherever I look,
I see the black ruins of my life, here,
where I've spent so many years, wasted them, destroyed them totally."

You won't find a new country, won't find another shore.
This city will always pursue you.
You'll walk the same streets, grow old
in the same neighborhoods, turn gray in these same houses.
You'll always end up in this city. Don't hope for things elsewhere:
there's no ship for you, there's no road.
Now that you've wasted your life here, in this small corner,
you've destroyed it everywhere in the world.