Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 15η: Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης (Λυσίας)

Α. Κείμενο: Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης
Μετάφραση:
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b15xm.htm
Ερωτήσεις
 1. Ποιες προϋποθέσεις συντέλεσαν ώστε οι πρόγονοι και οι πατέρες των νεκρών να κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές πράξεις θαυμαστές και αείμνηστες;
 2. Με ποιο σχέδιο επιτέθηκαν οι Πέρσες στην Ελλάδα;
 3. Γιατί η Αθήνα θεωρήθηκε από τους Πέρσες πόλη-κλειδί για τα σχέδιά τους στην Ευρώπη, σύμφωνα με το κείμενο;
 4. Λαμβάνοντας υπόψη όσα εκθέτει ο Πολύβιος στο κείμενο της Ενότητας 3 για το καθήκον του ιστορικού, να εξετάσετε κατά πόσο ο συντάκτης του κειμένου σας υπέπεσε στο σφάλμα που επισημαίνει ο Πολύβιος. Να λάβετε υπόψη στις παρατηρήσεις σας τον σκοπό που υπηρετούσε το κείμενο που μελετήσατε.
 5. Να αναζητήσετε ιστορικά γεγονότα από την αρχαία, τη βυζαντινή και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία για τα οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η αντίσταση που πρόβαλαν οι Έλληνες σε εισβολείς λειτούργησε ευεργετικά για την άμυνα της Ευρώπης.


Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
 φρονέω, φρονῶ [=σκέφτομαι, είμαι συνετός, σκοπεύω να…]
< ουσ. φρήν, φρενός

[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: φρονοῦντες]
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7405/

Γ1. Γραμματική
1.Ευκτική μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων

Παρατηρήσεις
 1. Η ευκτική, όπως και η υποτακτική, αορίστου δεν παίρνει αύξηση (είτε χρονική είτε συλλαβική).
 2. Για τον σχηματισμό και την κλίση της ευκτικής μέλλοντα και αορίστου μέσης φωνής των αφωνόληκτων ρημάτων χρησιμοποιούμε τις ίδιες καταλήξεις με τα φωνηεντόληκτα ρήματα, αλλά το θέμα των ρημάτων αυτών μεταβάλλεται, όπως και στην οριστική των ίδιων χρόνων.
  π.χ. φυλάττομαι → φυλαξοίμην - φυλαξαίμην, τρίβομαι → τριψοίμην - τριψαίμην, ψεύδομαι → ψευσοίμην- ψευσαίμην.
2. Ευκτική μέλλοντα ρ.εἰμί

Γ2.Σύνταξη
Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί

Οι ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί προσδιορίζουν ονοματικούς όρους σε μια επαυξημένη πρόταση συμφωνώντας με αυτούς στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση.
επιθετικός
 • Προσδίδει μια μόνιμη ιδιότητα στον όρο τον οποίο προσδιορίζει.
 • Συνήθως είναι έναρθρος. Καταχρηστικά λογίζεται ως επιθετικός προσδιορισμός οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα σε ένα άρθρο και το ουσιαστικό που αυτό συνοδεύει, π.χ. οἱ κάτω θεοί.
 • Ως επιθετικοί προσδιορισμοί χρησιμοποιούνται: επίθετα, επιθετικές μετοχές, αντωνυμίες και αριθμητικά.
  π.χ. Εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς (= κατακόκκινους). (επίθετα)
  Λύσανδρος τὰ ὑπάρχοντα χρήματα Κύρῳ ἀπέδωκεν. (επιθετική μετοχή)
  Ἡ δὲ ἄλλη φάλαγξ ἐν τῷ δεξιῷ ἦν. (αντωνυμία)
  Ὁ Ἀσωπὸς δύο μὲν παῖδας εἶχεν, εἴκοσι δὲ θυγατέρας. (αριθμητικά)
  ἐνθάδε σύλλογος ἀρχὴ γενήσεται τοῖς Ἕλλησιν τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας. (επίρρημα και εμπρόθετη φράση που περιέχονται μεταξύ άρθρου και ουσιαστικού)
κατηγορηματικός
 • Προσδίδει μια παροδική ιδιότητα στον όρο τον οποίο προσδιορίζει.
 • Δεν έχει άρθρο, ενώ το ουσιαστικό που προσδιορίζεται από αυτόν συνήθως έχει (π.χ. Τέμνω τὸ δένδρον τῷ πελέκει ὀξεῖ.)
 • Τα επίθετα πᾶς, ἅπας, ὅλος, ἄκρος, μέσος, ἔσχατος, μόνος και οι αντωνυμίες αὐτός και ἕκαστος, όταν δε συνοδεύονται από άρθρο, λειτουργούν ως κατηγορηματικοί προσδιορισμοί (Αν συνοδεύονται από άρθρο, εκλαμβάνονται ως επιθετικοί προσδιορισμοί).
  π.χ. Ἡ τῶν ἡγεμόνων ἀδικία ὅλην τὴν πόλιν βλάπτει.


παράθεση
 • Προσδίδει ένα ήδη γνωστό κύριο γνώρισμα στον όρο (συνήθως ουσιαστικό) τον οποίο προσδιορίζει.
 • Βρίσκεται συνήθως μετά τον όρο τον οποίο προσδιορίζει.
 • Συνήθως είναι ουσιαστικό. Σπανιότερα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, επιθετική μετοχή ή αναφορική πρόταση.
  π.χ. Δήμητρος καὶ Περσεφόνης, τῆς θυγατρός, λαμπρὸν ἱερὸν ἐν Ἐλευσῖνι ἦν.
επεξήγηση
 • Διασαφηνίζει τη σημασία του όρου (συνήθως ουσιαστικού) τον οποίο προσδιορίζει.
 • Βρίσκεται συνήθως μετά τον όρο τον οποίο προσδιορίζει.
 • Συνήθως είναι ουσιαστικό. Σπανιότερα αντωνυμία ή και δευτερεύουσα πρόταση.
  π.γ. Μεγίστου κακοῦ ἀπηλλάγησαν, πονηρίας.
Ασκήσεις
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b15xm.htm

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: Με τον τρόπο του Γ.Σ.

Βιογραφικό Σημείωμα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (1900 - 1971)


Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων 
στο Ποιητικό Έργο του Γ. Σεφέρη
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Μελετήστε στο βιβλίο της Ιστορίας τα ιστορικά γεγονότα του 1936 και ελέγξτε αν η κατάσταση και το κλίμα που δίνει στο ποίημά του ο Σεφέρης αντιστοιχεί στη σύγχρονή του ιστορική πραγματικότητα.
Ταινιοθήκη Τηλεόρασης

ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=8459&autostart=0

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

46η Ενότητα: Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος - Δείτε: Ενδεικτική ΦιλμογραφίαMore PowerPoint presentations from giannisver

from Kvarnalis75


 • Διαθεματική δραστηριότητα: Να δείτε μία από τις ταινίες που προτείνονται παραπάνω και στη συνέχεια να την παρουσιάσετε στην τάξη σας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Το Κοράκι (The Raven) - Edgar Allan Poe

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα β' Γυμνασίου. 14η Ενότητα: Απρόσκλητοι βοηθοί

Απρόσκλητοι βοηθοί
α. Μετάφραση -Ανάλυση κειμένου
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b14xm.htm


 1. Πώς ψάρευαν οι ψαράδες της Εύβοιας;
 2. Με ποιον τρόπο αντιδρούν τα ψάρια στο τέχνασμα των ψαράδων και πώς βοηθούν στο ψάρεμα τα δελφίνια που παρακολουθούν τη σκηνή;
 3. Πώς εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τα δελφίνια οι ψαράδες;
 4. Ποια τεχνική ψαρέματος που χρησιμοποιείται ακόμα στις μέρες μας σας θυμίζει η περιγραφή του Αιλιανού;


Η τοιχογραφία του ψαρά από το Ακρωτήρι της Θήρας

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
νέμω [= μοιράζω, δίνω σε κάποιον αυτό που του ανήκει] [στο κείμενο συναντήσατε τους τύπους: ἀπονέμουσι και νομῆς

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7404/ 


Β2. Ετυμολογικά 

Άλλοι τρόποι σχηματισμού λέξεων
Οι λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής, όπως είδατε μέχρι τώρα, σχηματίστηκαν άλλες με παράγωγη και άλλες με σύνθεση. Αρκετές λέξεις όμως σχηματίστηκαν και με δύο άλλους τρόπους: α) την ονοματοποιία και β) την αλλαγή του γραμματικού είδους ή αλλιώςκαταχρηστική παραγωγή.
Άλλοι τρόποι σχηματισμού λέξεωνΟνοματοποιίαΕίναι ο σχηματισμός λέξεων (ονομάτων ή ρημάτων) από μίμηση ήχων. Οι λέξεις αυτές λέγονταιονοματοποιημένες. Σχηματίστηκαν από:
α) μίμηση φυσικών ήχων
π.χ. βομβέω, βομβῶ < βόμβος (= βαθύς και υπόκωφος ήχος).
β) μίμηση ήχων ή θορύβων τους οποίους προκαλούν αντικείμενα 
π.χ. κτυπέω, κτυπῶ < κτύπος.
γ) μίμηση ανθρώπινων επιφωνημάτων
π.χ. αἰάζω (= θρηνώ) < αἰαῖ. 
δ) μίμηση της φωνής των ζώων 
π.χ. βληχάομαι, βληχῶμαι (= βελάζω, για αιγοπρόβατα).
Αλλαγή γραμματικού είδους
Όταν μία λέξη μεταπίπτει από ένα μέρος του λόγου σε άλλο, τότε υπάρχει αλλαγή του γραμματικού είδους ή αλλιώς καταχρηστική παραγωγή. Π.χ., στη φράση «μαντική τέχνη» (όπου το μαντική ήταν επίθετο που προσδιόριζε το ουσ. τέχνη), μετά την παράλειψη του τέχνη το επίθετο πήρε τη θέση του. Η αλλαγή του γραμματικού είδους είναι συχνή σε:
α) κύρια ονόματα, π.χ. Φαῖδρος < φαιδρός, Λύσων < μτχ. μέλλ. ρ. λύω
β) τοπωνύμια, π.χ. Κεραμεικός < κεραμεικός 
γ) επίθετα ή μετοχές που χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά, π.χ. ἡ μουσική (ενν.τέχνη), ὁ σοφός (ενν. ἄνθρωπος)
δ) επιθετικές μετοχές που χρησιμοποιούνται ως επίθετα, π.χ. ὁ λάμπων ἥλιος (αντί: ὁ λαμπρός).

Μεταφορική χρήση λέξεων
Οι λέξεις, εκτός από την αρχική, την κυριολεκτική σημασία τους, παίρνουν συχνά και μια μεταφορική σημασία, μία διαφορετική δηλαδή, παραλλαγμένη σημασία, η οποία χαρακτηρίζεται από περισσότερη ζωντάνια.
Μεταφορικά χρησιμοποιούνται:
α) ουσιαστικά:ὁ ποιμήν = ο βοσκός / μτφ. ο ηγεμόνας, ο στρατηγός
τὸ ἔαρ = η άνοιξη /μτφ. η αρχή, το ξεκίνημα πράγματος
β) επίθετα:μαλακός = μαλακός /μτφ. ήπιος, μειλίχιος, πράος
γ) ρήματα:ἀνθέω, ἀνθῶ = ανθίζω /μτφ. ακμάζω
στέγω = στεγάζω, σκεπάζω / μτφ. αντέχω, υποφέρω
δ) επιρρήματα:βαρέως (= βαριά) /βαρέως φέρω τι = υπομένω κάτι με δυσκολία
ε) προθέσεις:ἀμφί = και από τα δύο μέρη /μτφ. περίπου
περί = ολόγυρα/ μτφ. περίπου.Γ. Σύνταξη

Όπως διδαχθήκατε στην Α΄ Γυμνασίου, οι επαυξημένες προτάσεις πέραν των βασικών όρων περιέχουν και προσδιορισμούς.

Τα είδη των προσδιορισμών
Οι προσδιορισμοί διακρίνονται σε ονοματικούς, που προσδιορίζουν τους ονοματικούς όρους μιας πρότασης (Υ, Α, Κ), και σεεπιρρηματικούς, που προσδιορίζουν το ρήμα ή άλλα ρηματικά στοιχεία μιας πρότασης (απαρέμφατα και μετοχές), καθώς και άλλους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.
προσδιορισμοίονοματικοίκατηγορίεςείδηπαραδείγματα
ομοιόπτωτοιαγκύληπαράθεσηΚῦρος,  Περσῶν βασιλεύς, τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἐμάχετο.
επεξήγησηὉ κοινὸς ἰατρός σε θεραπεύσει, χρόνος.
επιθετικόςΜετεῖχομεν ὑμῖν ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων.
κατηγορηματικόςΠᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ (= θα πω).
ετερόπτωτοιαγκύλησε γενικήΣωκράτης ἦν σοφώτατος Ἀθηναίων.
σε δοτικήΣύμμαχοι Λακεδαιμονίοις ὑπάρχομεν.
σε αιτιατικήΣκόπει πῶς ἂν βελτίων τήν ψυχήν γένοιο.
μορφέςσημασίεςπαραδείγματα
επιρρηματικοία. επιρρήματα
β. πλάγιες πτώσεις
γ.επιρρηματικές μετοχές
δ. δευτ. επιρρ. προτάσεις
ε. εμπρόθετες φράσεις
στ. απαρέμφατα
ζ. επιρρ. κατηγορούμενα
η. προληπτικά ή του αποτελέσματος κατηγορούμενα
τόποςἘνταῦθα Κύρου βασίλεια (= ανάκτορα)ἦν.
χρόνοςΤῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμόν.
τρόπος, μέσο, όργανο, συνοδείαΠάτριον (= είναι πατροπαράδοτο) ἡμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι.
ποσόΠόσου (= με ποια αμοιβή) διδάσκει Εὔηνος;
αιτία, σκοπός, αποτέλεσμαΛιμῷ ἀπέθανον (αιτία)
αναφοράΕὖ ἔχω τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν.
όρος ή προϋπόθεσηἜφασαν ἀποδώσειν τοὺς νεκρούς, ἐφ’ ᾧ(= υπό τον όρο) μὴ καίειν τὰς οἰκίας.
εναντίωση, παραχώρησηΕὐλαβοῦ (= να φυλάγεσαι από) τὰς διαβολάς, κἂν ψευδεῖς ὦσιν.
βεβαίωση ή άρνησηΟὐ γὰρ δὴ σύ γ’ ἦσθα ναυβάτης ἡμῖν.
δισταγμός ή πιθανότηταἼσως οὖν εἴποιμεν ἂν τοῦτο.
ΑσκήσειςΤρίτη, 17 Μαρτίου 2015

44η Ενότητα: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ: α) Πρόσφυγες: Οι απόκληροι του κόσμου -ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. β) Καλωσόρισες στο ταξίδι φυγής. Το παιχνίδι σου δίνει την ευκαιρία να βιώσεις τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. γ) Active member: Πρόσφυγας. δ) Eleni Karaindrou - Elegy of the uprooting, ε) Ο κόσμος του ρεμπέτικου (Αρχείο ΕΡΤ).α) Πρόσφυγες:Οι απόκληροι του κόσμου

β)Ταξίδι φυγής -UNHCR

γ)Πρόσφυγας: Active member 


δ) Eleni Karaindrou - Elegy of the uprooting 

"Μια μουσική ανάβρυσμα των καημών αμέτρητων - μέσα στο διάβα του 20ού αιώνα - ξεριζωμένων ψυχών. Κι ακόμα ανάβρυσμα της συνήχησης των «αισθημάτων» μουσικών οργάνων, λχ όπως είναι ο «λυγμός» της πολίτικης λύρας, η γλυκύτητα της άρπας, η μελαγχολία του ακορντεόν μπαγιάν, η «επική ανάσα» του κόρνο. Γι' αυτό και με τη μουσική αυτή «δακρύζει» κι η ψυχή του ακροατή της


ε) Ο κόσμος του ρεμπέτικου (Αρχείο ΕΡΤ)

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7664&autostart=0

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Αρχαία Β΄ γυμνασίου: 13η Ενότητα: Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής - Λεξιλογικός Πίνακας: σίτος - Γραμματική: Υποτακτική βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής - Ασκήσεις

Α. Κείμενο: Μετάφραση - Ανάλυση κειμένου  
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/oles%20oi%20metafraseis%20b.htmΠέτερ Μπρέχελ ο Πρεσβύτερος, Η Γη της αφθονίας (1567). Μια εύγλωττη χιουμοριστική περιγραφή των αποτελεσμάτων ενός γεύματος χωρίς εγκράτεια ( Παλαιά Πινακοθήκη Μονάχου). Ερωτήσεις
 1. Πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας τις απολαύσεις που σχετίζονται με το φαγητό και με ποια επιχειρήματα στηρίζει την άποψή του;
 2. Ποια σφάλματα που σχετίζονται με τη διατροφή επισημαίνονται στο κείμενο;
 3. Ποια είναι, σύμφωνα με τον Μουσώνιο Ρούφο, η ενδεδειγμένη συμπεριφορά στα θέματα της διατροφής;
 4. Πιστεύετε ότι όσα παρατηρεί ο Μουσώνιος Ρούφος είναι επίκαιρα στην εποχή μας; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.


Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
σῖτος [= τα δημητριακά, (από τον 4ο αι. μ.Χ.) το στάρι, η τροφή] 
[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: σῖτον]Β2. Ετυμολογικά

Παρασύνθετα
Οι λέξεις που δεν παράγονται από απλές λέξεις (βλ. Παραγωγή) αλλά από σύνθετες λέγονται παρασύνθετες λέξεις ή παρασύνθετα,
π.χ. από τη σύνθετη λέξη ζωγράφος (< ζωή + γράφω) προέρχεται η παρασύνθετη λέξη ζωγραφῶ.
Τα παρασύνθετα είναι συνήθως:
Ρήματα (κυρίως σε -έω):Ουσιαστικά αφηρημένα ή ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο:Ρηματικά επίθετα σε -τος και -τέος ή και άλλα:
π.χ. εὖ + δαίμων, σύνθετοεὐδαίμων, παρασύνθετο εὐδαιμονῶ
δυσ- + χείρ: σύνθετο δυσχερής, παρασύνθετο δυσχεραίνω
π.χ. εὖ + γένος: σύνθετο εὐγενής, παρασύνθετο εὐγένεια
δυσ- + χείρ: σύνθετο δυσχερής, παρασύνθετο δυσχέρεια
π.χ. διά + αἱρέω, -ῶ, σύνθετο διαιρέω,- ῶ,
παρασύνθετο διαιρετέος
διά + φαίνομαι: σύνθετο διαφαίνομαι,
παρασύνθετο διαφανής
Μερικά παρασύνθετα παράγονται από δύο ή περισσότερες λέξεις που συνήθως λέγονται μαζί και αποτελούν μία έννοια, αλλά δεν ενώνονται σε μία σύνθετη λέξη,
π.χ. Ἄρειος Πάγος: παρασύνθετο ἀρεοπαγίτης.


Γ. Γραμματική

Υποτακτική βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής
Χαρακτηριστικά θεματικά φωνήεντα της υποτακτικής του ενεστώτα και του αορίστου της μέσης φωνής είναι το ω και το η, όπως και στην ενεργητική φωνή.
Υποτακτική
ενεστώτα

λύ-ωμαι
λύ-
λύ-
ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε 
λύω-ωνται
βέλοςΥποτακτική αορίστου
λύ-σ-ωμαι 
λύ-σ-ῃ 
λύ-σ-ηται 
λυ-σ-ώμεθα
λύ-σ-ησθε 
λύ-σ-ωνται Για τον σχηματισμό και την κλίση της υποτακτικής αορίστου μέσης φωνης των αφωνόληκτων ρημάτων χρησιμοποιούνται οι ίδιες καταλήξεις, αλλά το θέμα των ρημάτων αυτών μεταβάλλεται, όπως και στην οριστική των χρόνων αυτών. 
π.χ. πράττομαι → πράξωμαι, βλάπτομαι → βλάψωμαι, σῴζομαι → σώσωμαι
Η υποτακτική του παρακειμένου μέσης φωνής σχηματίζεται περιφραστικά από τη μετοχή παρακειμένου μέσης φωνής του ρήματος και την υποτακτική ενεστώτα του ρ. εἰμί.

 • Να κλίνετε την περιφραστική υποτακτική παρακειμένου μέσης φωνής του ρ. λύω:
λελυ-μένος, η, ον 
λελυ-μένος, η, ον ᾖς
λελυ-μένος, η, ον 
λελυ-μένοι, αι, α ὦμεν
λελυ-μένοι, αι, α ἦτε
λελυ-μένοι, αι, α ὦσιν


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b13xm.htm 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Γιώργος Σεφέρης - Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ - ΕΛΕΝΗ - ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ -ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥView more PowerPoint from evstamou

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ

Διαδικτυογραφία:

Γιώργος Σεφέρης::Ημερολόγια Κασταστρώματος. Εκπομπές από το αρχείο της ΕΡΤ. α) "1900-1980 - 80 χρόνια από τη γέννηση του Σεφέρη". β) Ο Σεφέρης μέσα από την εκπομπή του Φρέντυ Γερμανού "Εκπομπές που αγάπησα". γ) Γιώργος Σεφέρης από την εκπομπή "Εποχές και συγγραφείς".Ντοκιμαντέρ στο οποίο σκιαγραφείται το πορτρέτο του Έλληνα νομπελίστα ποιητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, τοποθετημένο μέσα στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής του. Αποσπάσματα από τo ημερολόγιό του καθώς και οι μαρτυρίες της γυναίκας του ΜΑΡΩΣ φωτίζουν πτυχές του βίου και της προσωπικότητάς του. Γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης το 1900, τόπο που τον καθόρισε και τον θεωρούσε πάντα πατρίδα του, ο Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ ακολούθησε διπλωματική καριέρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή για την Ελλάδα. Ωστόσο από το ημερολόγιό του γίνεται σαφής η απέχθειά του για την πολιτική και η διάσταση που υπήρχε πάντα ανάμεσα στη διπλωματική του ιδιότητα και την ποιητική του φύση. Η γυναίκα του ΜΑΡΩ ΣΕΦΕΡΗ μιλά για τη γνωριμία της με τον ποιητή και αναφέρει περιστατικά του κοινού τους βίου από τη διαμονή τους στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Κατοχής και τη μετάβασή τους στη Μέση Ανατολή μέχρι τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Την τεράστια προσφορά του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ στην ποίηση αποτιμούν ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ. 
Στην εκπομπή περιλαμβάνονται ηχητικά ντοκουμέντα με τη φωνή του ποιητή να απαγγέλλει αποσπάσματα από ποιήματά του και να διαβάζει το περίφημο κείμενο της «Δήλωσης» κατά της χούντας. Προβάλλονται επίσης πλάνα από την τελετή βράβευσής του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ πλούσιο αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό ζωντανεύει σκηνές του πολυκύμαντου βίου του καθώς και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως τη Χούντα των Συνταγματαρχών. 


Η σειρά ντοκιμαντέρ «ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Νομπελίστα ποιητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ και μαζί την ιστορία της ΕΛΛΑΔΑΣ από τις αρχές του 1900 ως την Δικτατορία των ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ καταγόταν από τη ΣΜΥΡΝΗ, γεγονός που σημάδεψε τον ποιητή και το έργο του. Εργάστηκε ως πρέσβης της ΕΛΛΑΔΑΣ και έζησε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας από το ΛΟΝΔΙΝΟ ως την ΑΙΓΥΠΤΟ. Η διπλωματική του ιδιότητα ερχόταν πάντα σε αντιπαράθεση με την ποιητική του φύση. Προσπάθησε να διατηρήσει μια μετριοπαθή στάση απέναντι στην πολιτική κατάσταση της ΕΛΛΑΔΑΣ και μόνο κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έκανε δηλώσεις, οι οποίες ανύψωσαν το ηθικό του καταπιεσμένου ελληνικού λαού. Μέσα από την ανάλυση των ποιητικών συλλογών του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, όπως «ΣΤΡΟΦΗ», «ΣΤΕΡΝΑ», «ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ», «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ», «ΤΡΙΑ ΚΡΥΦΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ», παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ποίησης του και οι επιρροές που δέχτηκε από Ευρωπαίους ποιητές της γενιάς του καθώς και από το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Επίσης, γίνεται αναφορά στην πορεία του μέχρι την επιβράβευσή του με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963. Πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από τη καταστροφή της ΣΜΥΡΝΗΣ, από εκδηλώσεις που παρίστατο ο Δικτάτορας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, την απελευθέρωση της ΑΘΗΝΑΣ, τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1946, την Δικτατορία των Συνταγματαρχών και επισκέψεις του Πρωθυπουργού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ στο εξωτερικό με τη συνοδεία του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ, καθώς και πλάνα με τον ίδιο τον ποιητή να απαγγέλλει, φωτίζουν περισσότερο την εικόνα του ποιητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ και την εποχή του.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ενότητα 42: Οι πολιτικές διαστάσεις της κρίσης. Πρόσθετο Υλικό: α. Η εκπαίδευση για τον θάνατο :Πώς δημιουργείται ένας Ναζί. β. Απόσπασμα από το video "Η Άρια Φυλή" BBC . γ. Σενάριο διδασκαλίας - Δείτε την προτεινόμενη δικτυογραφία. δ. "Ο Μεγάλος Δικτάτωρ" του Τσάρλι Τσάπλιν. ε. The rise of evil. στ. Σύγχρονος Φασισμός: Schwarzfahrerα. Η εκπαίδευση για τον θάνατο: Πώς δημιουργείται ένας Ναζί
β) Απόσπασμα από το video "Η Άρια Φυλή" BBC 
 γ) Σενάριο διδασκαλίας - Δείτε την προτεινόμενη δικτυογραφία.
View more documents from alikit

δ) Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ - ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ (1940)
Ο Μεγάλος δικτάτωρ από tvxorissinora

ε) The rise of evil.


 στ) Σύγχρονος Φασισμός: Schwarzfahrer

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Μάνα μου Μάνα (Ν. Γκάτσου, Χρ. Χάλαρη) - Χρύσανθος Θεοδωρίδης

"Δροσουλίτες" (1975),
Θρύλοι και Θρήνοι του Νίκου Γκάτσου

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Η άγρια γη της Ιστορίας, του Παντελή Μπουκάλα

Εν πάση περιπτώσει, η Ιστορία δεν σου προσφέρεται ποτέ όπως τη θέλεις ή όπως βιάζεσαι να την προσχεδιάσεις ή να την προσαρμόσεις στην κατεύθυνση που προαποφάσισε η φαντασία σου. Προβλήματα προς επίλυση έχει να σου θέσει συνήθως και πολύ δύσκολα ερωτήματα, και όχι να σου χαρίσει ανοιχτές λεωφόρους και έτοιμες τις απαντήσεις που αναζητάς με αγωνία. Κάθε στιγμή στην απέραντη διάρκειά της είναι ανέκδοτη, πρωτότυπη, όσο κι αν δείχνει να μοιάζει με κάποια παλαιότερη, εγχώρια ή ξένη. Λυσάρια λοιπόν δεν υπάρχουν. Ούτε και χάρτες με σημειωμένες πάνω τους τις παγίδες, τους γκρεμούς και τα βαλτοτόπια. Υπάρχουν όμως άφθονα παραδείγματα προς αποφυγήν ή προς σχετική μίμηση. Τα μελετάς, είσαι υποχρεωμένος να τα μελετήσεις, μαθαίνεις ό,τι πρέπει να μάθεις από τα παθήματα των προηγούμενων και παίρνεις τις αποφάσεις σου.

Ο δρόμος δεν σου προσφέρεται έτοιμος. Τον ανοίγεις όσο περπατάς, όπως το έχουν πει τόσοι και τόσοι σοφοί κάθε γλώσσας και εποχής. Και μόνο η ενεργός μνήμη μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του «κελευθοποιού», όπως τον περιγράφει ο Αισχύλος στις «Ευμενίδες» του. Τον ρόλο του οδοποιού δηλαδή, που θα εξημερώσει την άγρια γη μπροστά σου, όπως έπραξαν οι Αθηναίοι δαμάζοντας την «ανήμερον χθόνα», ώστε να φτάσει άκοπα και ακίνδυνα ο Ορέστης από την πόλη της Παλλάδας στους Δελφούς, ικέτης. «Ανήμερος χθων» είναι η Ιστορία. Αγρια γη. Τίποτ’ άλλο.

Απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 12η Ενότητα: Τα φαινόμενα απατούν

Α. Κείμενο. Μετάφραση - Πλήρης ανάλυση κειμένου :
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b12xm.htm
Ο Σίσυφος ήταν θρυλικός για την πονηριά του και τα πανούργα σχέδια που κατέστρωνε σε βάρος θεών και ανθρώπων. Γι’ αυτό καταδικάστηκε να σπρώχνει αιώνια επάνω σε έναν λόφο έναν μεγάλο βράχο, που κυλούσε πάλι χαμηλά κι εκείνος τον έσπρωχνε πάλι από την αρχή (μελανόμορφος αμφορέας, περ. 510-500 πΧ., Staatliche Antikensammlungen, Μόναχο).
Β1. Λεξιλογικά: τέλος [= σκοπός, τέλος] [στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: τέλος]

 Δεμένος στον πύρινο τροχό, ο Ιξίων, ο βασιλιάς των Λαπιθών, πληρώνει την αχαριστία του απέναντι στους θεούς. Στο πρόσωπό του φαίνεται η οδύνη από τη φωτιά και τα δαγκώματα των φιδιών που τον τυλίγουν (αμφορέας, περ. 330-320 π.Χ., Staatliche Museen, Βερολίνο).
Β2. Ετυμολογικά
Νόθα σύνθετα
Νόθα σύνθετα ονομάζονται οι λέξεις που έχουν ως α΄ συνθετικό ακέραιη πτώση ονόματος και όχι απλό θέμα.

Ειδικότερα στα νόθα σύνθετα:
Το α΄ συνθετικό μένει αμετάβλητο, π.χ. πασίγνωστος (πᾶσι), δορυφόρος (δόρυ).
Το β΄ συνθετικό άλλοτε μένει αμετάβλητο, π.χ. πασίγνωστος (γνωστός) και άλλοτε υφίσταται μεταβολές, όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες σύνθετων λέξεων, π.χ. δορυφόρος (φέρω).

Γ. Γραμματική

1. Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ.

Το ρήμα λύω:
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/baritona.fonientolikta.htm#ενεργητικής

 

2. Ανώμαλα επίθετα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 
απόφθεγμα