Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 5η ενότητα, Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=&sin=all
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/629/4057,18390/

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c05xm.htm


Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ


Γ′ τάξη συνηρημένων ρημάτων (-όω, -)

ἀξιούτω, ἀξιοῖμεν: Στη ν.ε. συναντάμε τα ρήματα αξιώνωαπαξιώνωκαταξιώνω κ.ά. Ποιο συμπέρασμα μπορείτε να βγάλετε για τη μετεξέλιξη των συνηρημένων ρημάτων σε -όω, - της α.ε. στη ν.ε.; Να αναφέρετε και άλλα παραδείγματα.
Οι συναιρέσεις

Παράδειγμα συνηρημένου ρ. σε -όω (δηλό-ω = δηλῶ· θ. δηλο-)
Α΄. Ενεργητική φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(δηλόω) δηλῶ
(δηλόεις) δηλοῖς
(δηλόει) δηλοῖ
(δηλόομεν) δηλοῦμεν
(δηλόετε) δηλοῦτε
(δηλόουσι) δηλοῦσι(ν)
Παρατατικός
(ἐδήλοον) ἐδήλουν
(ἐδήλοες) ἐδήλους
(ἐδήλοε) ἐδήλου
(ἐδηλόομεν) ἐδηλοῦμεν
(ἐδηλόετε) ἐδηλοῦτε
(ἐδήλοον) ἐδήλουνΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(δηλόω) δηλῶ
(δηλόῃς) δηλοῖς
(δηλόῃ) δηλοῖ
(δηλόωμεν) δηλῶμεν
(δηλόητε) δηλῶτε
(δηλόωσι) δηλῶσι(ν)
}ΕΥΚΤΙΚΗα΄
τύπος
ενικού
(δηλόοιμι) δηλοῖμι
(δηλόοις) δηλοῖς
(δηλόοι) δηλοῖ
    ή
}β΄
τύπος
ενικού
(δηλοοίην)δηλοίην
(δηλοοίης)δηλοίης
(δηλοοίη) δηλοίη

(δηλόοιμεν) δηλοῖμεν
(δηλόοιτε) δηλοῖτε
(δηλόοιεν) δηλοῖεν

Α΄. Ενεργητική φωνή
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
 —
(δήλοε) δήλου
(δηλοέτω) δηλούτω
(δηλόετε) δηλοῦτε
(δηλοόντων) δηλούντων ή
(δηλοέτωσαν) δηλούτωσαν

(δηλό-εν) δηλοῦν
(δηλόων) δηλῶν
(δηλόουσα) δηλοῦσα
(δηλόον) δηλοῦν
γενική:
(δηλόοντος) δηλοῦντος
(δηλοούσης) δηλούσης
(δηλόοντος) δηλοῦντος


Β΄. Μέση φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(δηλόομαι) δηλοῦμαι
(δηλόῃ ή -ει) δηλοῖ
(δηλόεται) δηλοῦται
(δηλοόμεθα) δηλούμεθα
(δηλόεσθε) δηλοῦσθε
(δηλόονται) δηλοῦνται
Παρατατικός
(ἐδηλοόμην) ἐδηλούμην
(ἐδηλόου) ἐδηλοῦ
(ἐδηλόετο) ἐδηλοῦτο
(ἐδηλοόμεθα) ἐδηλούμεθα
(ἐδηλόεσθε) ἐδηλοῦσθε
(ἐδηλόοντο) ἐδηλοῦντο


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(δηλόωμαι) δηλῶμαι
(δηλόῃ) δηλοῖ
(δηλόηται) δηλῶται
(δηλοώμεθα) δηλώμεθα
(δηλόησθε) δηλῶσθε
(δηλόωνται) δηλῶνται
(δηλοοίμην) δηλοίμην
(δηλόοιο) δηλοῖο
(δηλόοιτο) δηλοῖτο
(δηλοοίμεθα) δηλοίμεθα
(δηλόοισθε) δηλοῖσθε
(δηλόοιντο) δηλοῖντο

Β΄. Μέση φωνή
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
(δηλόου) δηλοῦ
(δηλοέσθω) δηλούσθω
(δηλόεσθε) δηλοῦσθε
(δηλοέσθων) δηλούσθων ή
(δηλοέσθωσαν) δηλούσθωσαν
(δηλόεσθαι)
δηλοῦσθαι
(δηλοόμενος) δηλούμενος
(δηλοομένη) δηλουμένη
(δηλοόμενον) δηλούμενον

➥ Παρατηρήσεις

✦ Τα συνηρημένα ρήματα γ΄ τάξης σχηματίζουν τους υπόλοιπους χρόνους τους κατά τα βαρύτονα φωνηεντόληκτα, αφού προηγουμένως τρέψουν (εκτείνουν) τον χαρακτήρα τους -ο- σε -ω-, π.χ. ἀξιόωἀξιῶ → ἀξιώ-σω, ᾐξίω-σα, ᾐξίω-κα, ᾐξιώ-κειν.

Ασκήσεις

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c05xm.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...