Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Ενδοσχολικές εξετάσεις: Στις 15 Ιουνίου 2015 το β1/β2 του γυμνασίου Μανιάκων θα δοκιμαστεί με γραπτές - προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα της ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις μπορείτε να διατυπώσετε σχετικές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα σχόλια στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)
I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/09/330-717-1.html


II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/09/i-1.html
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): 

Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/09/2-o-610-717.htmlΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/10/1_17.html


2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/10/2_22.html


3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/11/3.html


5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/11/5.html

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) 
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/12/1-11-1025-1081.html


2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/12/2-o-k.html


3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2014/12/3-h-e.html


II. 01 ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/01/ii-1.html


2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/02/2-h.html
III. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/02/1.html


2. Η Άλωση της Πόλης 
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/02/2-1453.html


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/02/1_25.html4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/03/4.html
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος -18ος αι.)
I. 01 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Οι ανακαλύψεις
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/03/1.html


2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/03/2_31.html   
3. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση
http://history-logotexnia.blogspot.gr/2015/05/3.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...