Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ενότητα 32. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ: 1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες". 2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Από το Αρχείο της ΕΡΤ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ. 3. Της Αμύνης τα παιδιά... Παραδοσιακό τραγούδι για την έξωση του Κωνσταντίνου το 1917.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ:


1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη σειρά του Σκάι "Εμείς οι Έλληνες".2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Από το Αρχείο της ΕΡΤ - ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=627&autostart=0
Ο Εθνικός Διχασμός, εκπορευόμενος από τις δύο σε ελληνικό έδαφος συστημένες Κυβερνήσεις, της επίσημης της ΑΘΗΝΑΣ, υπό τις ευλογίες του Βασιλιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και της Προσωρινής της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, υπό την τριανδρία των ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ-ΔΑΓΚΛΗ, και η αντίστοιχη διαφορά των δύο Kυβερνήσεων στις πολεμικές τους προτιμήσεις-φιλογερμανική και φιλοανταντική αντίστοιχα-, δεσπόζουν τη διετία 1916-1917 στην ελληνική και, κατά συνέπεια, παγκόσμια ιστορία, αφού επηρεάζουν την τελευταία καταλυτικά. Οι ανταντικές δυνάμεις κερδίζουν σε όλα τα επίπεδα, επιβάλλουν ολοκληρωτικό εμπάργκο στην ΕΛΛΑΔΑ μετά τα «Νοεμβριανά» του 1916, και υποχρεώνουν σε παραίτηση τον φιλογερμανό Βασιλιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Ιούνιος 1917) ετοιμάζοντας την επαναφορά του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην ΑΘΗΝΑ. Εντωμεταξύ, ο πόλεμος μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και στη ΡΩΣΙΑ οι εργατικές απεργίες μετατρέπονται σε λαϊκές κατακραυγές κατά της τσαρικής δυναστείας των ΡΟΜΑΝΟΦ, ενώ οι Επαναστάτες επικρατούν (1917), εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για τη ρωσική ιστορία.

3.Της Αμύνης τα παιδιά... Παραδοσιακό τραγούδι για την έξωση του Κωνσταντίνου το 1917

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Αρχαία Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου. Ενότητα 9η: Η Καλλιπάτειρα + Μύθοι από χρώμα και πηλό: Καλλιπάτειρα.Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Ολυμπιακοί Αγώνες
Ολυμπία
http://users.sch.gr/ragian/op_min_kalipatira.htm


Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
φέρω[= φέρνω, κουβαλώ]
θ. φερ-, φορ-, φρ-, ενεκ-
[στο κείμενο συναντήσατε τον τύπο: Φερενίκη]

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7399/

Β2. Ετυμολογικά

Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – ρήμα
Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ν.ε. χρησιμοποιώντας ως δεύτερο συνθετικό τα εξής ρήματα του κειμένου της Ενότητας: καλοῦμαι, ἔρχομαι, διαβαίνω, ἄγω.
Όταν το β΄ συνθετικό είναι ρήμα, η σύνθετη λέξη που δημιουργείται μπορεί να είναι και αυτή αντίστοιχα ρήμα (εἰσέρχομαι) ή όνομα, δηλαδή ουσιαστικό (νομοθέτης < νόμος + ρ. τίθημι) ή επίθετο (ἀπότομος < ἀπό + ρ.τέμνω).
Ειδικότερα:
imgαγκύληόνομα → η σύνθετη λέξη παίρνει τις καταλήξεις:
-(η)ς: σχολάρχ-ης
-ος: ἀστυνόμ-ος 
-ής: εὐσεβ-ής 
-της: ἐπιστά-της
-(τ)ωρ: κοσμοκράτ-ωρ
ρήμα
Αν το α΄συνθετικό είναι πρόθεση, το ρήμα ως β΄ συνθετικό παραμένει αμετάβλητο: εἰσ-έρχομαι, δια-βαίνω.
Αν το α΄ συνθετικό είναι οποιοδήποτε άλλο μέρος του λόγου εκτός από πρόθεση, σχηματίζεται παρασύνθετο ρήμα (π.χ. σε -έω, -ῶ) από συγγενές ουσιαστικό ή επίθετο που δηλώνει το πρόσωπο που ενεργεί:
ἱερο-σκοπῶ < ἱερο-σκόπος, ναυ-μαχῶ < ναυ-μάχος.


Γ. Σύνταξη

1. Επιρρηματικές μετοχές
Θυμηθείτε όσα διδαχθήκατε στην προηγούμενη τάξη (εγχειρίδιο Α΄ Γυμνασίου, Ενότητα 13) για τα είδη των επιρρηματικών μετοχών και τον συντακτικό ρόλο τους. Να εντοπίσετε τις επιρρηματικές μετοχές του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους (χρονική, τελική, αιτιολογική, τροπική, εναντιωματική, υποθετική).
Το υποκείμενο μιας μετοχής βρίσκεται πάντοτε στην ίδια πτώση με τη μετοχή. Όταν το υποκείμενο μιας επιρρηματικής μετοχής έχει και άλλο συντακτικό ρόλο στην πρόταση (π.χ. είναι και υποκείμενο ή αντικείμενο του ρήματος), η μετοχή χαρακτηρίζεται συνημμένη. Αντίθετα, όταν το υποκείμενο μιας επιρρηματικής μετοχής δεν έχει άλλη συντακτική θέση στην πρόταση, δηλαδη χρωστάει την ύπαρξή του στην παρουσία της μετοχής και μόνο, η επιρρηματική μετοχή χαρακτηρίζεται απόλυτη και βρίσκεται συνήθως σε πτώση γενική.
Έχει το υποκείμενο της επιρρηματικής μετοχής άλλη συντακτική θέση μέσα στην πρόταση;
ΒέλοςΒέλος
Η επιρρηματική μετοχή είναι συνημμένηΗ επιρρηματική μετοχή είναιαπόλυτη
 • Να βρείτε το υποκείμενο των μετοχών στις παρακά-τω φράσεις από το κείμενο της Ενότητας και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές ως συνημμένες ή απόλυτες: 
  α. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρὸς ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον.
  β. Νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη.
  γ. Φωραθείσης δὲ (ενν. Καλλιπατείρας) ὅτι εἴη γυνή, ταύτην ἀφιᾶσιν.

Παρατηρήσεις
 1. Η απόλυτη μετοχή βρίσκεται σε πτώση γενική (γενική απόλυτη), όταν ανήκει σε προσωπικό ρήμα, ή και σε αιτιατική (αιτιατική απόλυτη), συνήθως όταν ανήκει σε απρόσωπο ρήμα.
 2. Προσοχή! Μια επιρρηματική μετοχή σε γενική πτώση δεν είναι πάντοτε (γενική) απόλυτη. Είναι πιθανό να συνάπτεται με άλλον όρο της πρότασης ο οποίος βρίσκεται σε γενική πτώση.
  Π.χ. Κατηγοροῦσί τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων. Η μετοχή είναι συνημμένη, γιατί το υποκείμενό τηςἡμῶν είναι ταυτόχρονα και αντικείμενο του ρήματος κατηγοροῦσι.

2. Κατηγορηματική μετοχή
Έχει ήδη γίνει λόγος στην προηγούμενη τάξη για την κατηγορηματική μετοχή που μεταφράζεται με τη βοήθεια των λέξεων να, ότι /πως και που (κυρίως μετά από ρήματα ψυχικού πάθους). Συνοδεύει συγκεκριμένα είδη ρημάτων ως συμπλήρωμα και λειτουργεί ως κατηγορούμενο ή ομοιόπτωτος (κατηγορηματικός) προσδιορισμός. Αναφέρεται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος.
Ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή
συνδετικάεἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, τυγχάνω, φαίνομαι, λανθάνω
έναρξης, λήξηςἄρχω, ἄρχομαι, παύω, παύομαι, λήγω, διαλείπω
καρτερίας, ανοχής, κόπου, κορεσμούκαρτερῶ, περιορῶ, ἀνέχομαι, κάμνω, ὑπομένω, ἀρκῶ
ευεργεσίας, αδικίας, νίκης, ήτταςἀδικῶ, εὖ ποιῶ, νικῶ, ἡττῶμαι
ψυχικού πάθουςχαίρω, ἥδομαι, ἀγανακτῶ, ἄχθομαι, αἰσχύνομαι, χαλεπῶς φέρω, αἰδοῦμαι
αίσθησης, μάθησης, μνήμηςαἰσθάνομαι, ὁρῶ, ἀκούω, εὑρίσκω, γιγνώσκω, μανθάνω, μέμνημαι, ἐνθυμοῦμαι
δείξης, αγγελίας, ελέγχουδείκνυμι, δηλῶ, ἀγγέλλω, ἐλέγχω

Επίσης δείτε για τις μετοχές:
http://www.gkonstantinou.com/school_work/metohes/metohes.html

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b09xm.htm

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

10η Ενότητα: Η τέχνη της αρχαϊκής περιόδου. Πρόσθετο Υλικό.: 1. Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική .Οι ρυθμοί ξεχωρίζουν κυρίως από τους κίονες. 2. Δωρικός ρυθμός (κοντός, βαρύς, αυστηρός). 3.Κόρες, νεαρές κοπέλες, ορθές, κομψά ντυμένες, καλοχτενισμένες, στολισμένες με πλήθος κοσμημάτων. Πρότυπο γυναικείας ομορφιάς, κομψότητας και χάρης. 4. Κούροι. 5. Αρχαϊκή Εποχή - μετά μουσικής... 6.Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ:
1. Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική Οι ρυθμοί ξεχωρίζουν κυρίως από τους κίονες

2. Δωρικός ρυθμός (κοντός, βαρύς, αυστηρός)


3.Κόρες, νεαρές κοπέλες, ορθές, κομψά ντυμένες, καλοχτενισμένες, στολισμένες με πλήθος κοσμημάτων. Πρότυπο γυναικείας ομορφιάς, κομψότητας και χάρης.


4. Κούροι - Νεαροί άνδρες, παριστάνονται ορθοί, γυμνοί, με καλογυμνασμένα σώματα και πλούσια κόμη. Ο κούρος είναι ο ιδανικός καλογυμνασμένος νέος που με την ανδρεία του υπερασπίζεται την πατρίδα.

5. Αρχαϊκή Εποχή - μετά μουσικής...

Το εκπαιδευτικό αυτό βίντεο δημιουργήθηκε για και αναρτήθηκε εδώ: http://afterschoolbar.blogspot.com/2011/02/blog-post_20.html
Η μουσική που ακούγεται είναι κατά σειρά :
1) Κέλομαι σε Γόγγυλα (Στίχοι: Σαπφώ, Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις. Ερμηνεία: Φλέρυ Νταντωνάκη)
2) Ασημοκαπνισμένη (Στίχοι: Σαπφώ, Μετάφραση: Νίκος Ξυδάκης. Ερμηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Ξυδάκης)
3) Χαμογελάστε λοξά (Γιάννης Λογοθέτης)
4)Έλα χαμογέλα (Μανώλης Φάμελος και οι Ποδηλάτες)
5) Το πέτρινο χαμόγελο (Μουσική, Στίχοι: Νίκος Χουλιαρας. Ερμηνεία: Αρλέτα

6. Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1319&cnode=55&clang=0
http://el.wikipedia.org/wiki
http://odysseus.culture.gr/a/3/photo_gr.jsp?cat=a4

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Πρωινό στο Ναύπλιο - Γ. Μαρκόπουλος

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

31η Ενότητα. Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-1918)
 • Σε ποιο από τα τρία αίτια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου αναφέρεται το τραγούδι;

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Κορυφαία Αντιπολεμική ταινία για τον Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ - "Johnny got his gun" - Ο Τζόνι πήρε τ' όπλο του...

Μέσα στα δηλητηριασμένα χρόνια του Βιετνάμ, επέλεξε ο Dalton Trumbo να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη την ειρηνιστική νουβέλα του "Ο Τζόνι Πήρε τ΄ Όπλο του", αποφασίζοντας μάλιστα να τη σκηνοθετήσει ο ίδιος. Το θέμα της τοποθετείται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφορά σε έναν πολυτραυματία, τον Τζο. Ο Τζο Μπόναμ (Timothy Bottoms), ένας νεαρός Αμερικανός στρατιώτης, τραυματίζεται φρικτά κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από μια οβίδα. Ακρωτηριασμένος στα χέρια και τα πόδια, χωρίς όραση και ακοή, με διαλυμένο πρόσωπο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, με κατεστραμμένο εγκέφαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο. Ωστόσο, ο Τζο, καταδικασμένος σε μια ολοκληρωτική σιωπή, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται, να αισθάνεται, να ονειρεύεται και να θυμάται, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις της επιστήμης… Η κατάσταση αυτή του Τζο αποτελεί και την κατάσταση του κόσμου ως αποτέλεσμα του πολέμου. Ο «Τζο» είναι φρικτά ακρωτηριασμένο- ένα κατασκεύασμα των κάθε λογής ηγετών και συμφερόντων. Το φιλμ μεταφέρει ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό μήνυμα, . Ίσως όμως δεν είναι μόνο αυτό που το καθιστά επίκαιρο. Ο Trumbo μακριά από τα πεδία των μαχών, σκιαγραφεί τη μεγαλύτερη παράνοια του πολιτισμού μας σαν ένα εργοστάσιο παραγωγής κουφαριών. Για μία ακόμη φορά το αποκρουστικό κρύβεται επιμελώς και γι΄ αυτό τρομάζει περισσότερο (ο τζο φορά μια ειδική μάσκα), ο ήχος διαχωρίζεται από την πηγή του γι΄ αυτό και πανικοβάλλει. Για δύο εκτενή χρονικά διαστήματα η οθόνη μένει μαύρη, μια φωνή ακούγεται, ένας εσωτερικός μονόλογος ξεκινά προερχόμενος από κάποιον μονίμως αθέατο ομιλητή, κάτι που συγκλονίζει τον θεατή. Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της ταινίας είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα φλας μπακ. Τοποθετημένα σε μια φαινομενικά τυχαία σειρά, με υποβαθμισμένο τον ήχο των χώρων, συγκροτημένα από άποψη υποκριτικής και διανθισμένα με εξωπραγματικά στοιχεία, συντελούν στο να μειωθεί η συναισθηματολογία, αλλά συντηρούν ταυτόχρονα μια διαρκή αμφιβολία για το εάν συνέβησαν ποτέ, και με ποιον τρόπο, όσα θυμάται ο Τζο. Αυτό που αφήνει η ταινία πέρα από τα αντιπολεμικά αισθήματα είναι και μια βαθιά καταδίκη του σύγχρονου πολιτισμού που θέλει τον άνθρωπο αλλότριο από της πραγματικές του ανάγκες , μια μηχανή που δουλεύει χωρίς να σκέφτεται και ζει με τρόπο που έχει προκαθοριστεί όχι από τις δικές του ανθρώπινες ανάγκες , αλλά από τις ανάγκες που έχει κάθε φορά το απάνθρωπο σύστημα που είναι ενταγμένος.