Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: 1. Από το Μεσαίωνα στου Νέους χρόνους


1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους from Kvarnalis75

Προτεινόμενη δραστηριότητα: Με βάση τα όσα συζητήθηκαν μέχρι εδώ γίνεται προσπάθεια να συνοψιστούν τα στοιχεία που σηματοδοτούν τη νεοτερικότητα. Επισημαίνονται οι νέες δυνάμεις που αναδεικνύονται σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό επίπεδο, τα στηρίγματά τους, καθώς και η τύχη των παλαιών. Συσχετίζονται τα προνόμια που παραχωρούνται στα πανεπιστήμια με αυτά που παραχωρούνται στις πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται κατά πόσο συνάδουν τα προνόμια που παραχωρούνται στη μια πηγή και οι καταδίκες στην άλλη. Αξιοποιούνται και οι ερωτήσεις του εγχειριδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...