Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 3η ενότητα, Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία

Α. Κείμενο
Το αρχαίο κείμενο, λεξιλογικές επισημάνσεις και απόδοση νοήματος
Είδη προτάσεων, Συντακτική ανάλυση


http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c03xm.htm

Γ. Γραμματική
α. Παράδειγμα συνηρημένου ρ. σε -άω (τιμά-ω = τιμῶ· θ. τιμα-)

Α΄ Ενεργητική φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(τιμάω) τιμῶ
(τιμάεις) τιμᾷς
(τιμάει) τιμᾷ
(τιμάομεν) τιμῶμεν
(τιμάετε) τιμᾶτε
(τιμάουσι) τιμῶσι(ν)

Παρατατικός
(ἐτίμαον) ἐτίμων
(ἐτίμαες) ἐτίμας
(ἐτίμαε) ἐτίμα
(ἐτιμάομεν) ἐτιμῶμεν
(ἐτιμάετε) ἐτιμᾶτε
(ἐτίμαον) ἐτίμων


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(τιμάω) τιμῶ
(τιμάῃς) τιμᾷς
(τιμάῃ) τιμᾷ
(τιμάωμεν) τιμῶμεν
(τιμάητε) τιμᾶτε
(τιμάωσι) τιμῶσι(ν)

}α΄
τύπος
ενικού
(τιμάοιμι) τιμῷμι
(τιμάοις) τιμῷς
(τιμάοι) τιμῷ
ή
}β΄
τύπος
ενικού
(τιμαοίην) τιμῴην
(τιμαοίης) τιμῴης
(τιμαοίη) τιμῴη

(τιμάοιμεν) τιμῷμεν
(τιμάοιτε) τιμῷτε
(τιμάοιεν) τιμῷεν


Α΄ Ενεργητική φωνή
Χρόνοι
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
(τίμαε) τίμα
(τιμαέτω) τιμάτω
(τιμάετε) τιμᾶτε
(τιμαόντων) τιμώντων
ή (τιμαέτωσαν) τιμάτωσαν


(τιμάειν) τιμᾶν
(από το τιμά-εν)

(τιμάων) τιμῶν
(τιμάουσα) τιμῶσα
(τιμάον) τιμῶν
γενική:
(τιμάοντος) τιμῶντος
(τιμαούσης) τιμώσης
(τιμάοντος) τιμῶντος

Β΄ Μέση φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(τιμάομαι) τιμῶμαι
(τιμάῃ ή -ει) τιμᾷ
(τιμάεται) τιμᾶται
(τιμαόμεθα) τιμώμεθα
(τιμάεσθε) τιμᾶσθε
(τιμάονται) τιμῶνται

Παρατατικός
(ἐτιμαόμην) ἐτιμώμην
(ἐτιμάου) ἐτιμῶ
(ἐτιμάετο) ἐτιμᾶτο
(ἐτιμαόμεθα) ἐτιμώμεθα
(ἐτιμάεσθε) ἐτιμᾶσθε
(ἐτιμάοντο) ἐτιμῶντο


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(τιμάωμαι) τιμῶμαι
(τιμάῃ) τιμᾷ
(τιμάηται) τιμᾶται
(τιμαώμεθα) τιμώμεθα
(τιμάησθε) τιμᾶσθε
(τιμάωνται) τιμῶνται

(τιμαοίμην) τιμῴμην
(τιμάοιο) τιμῷο
(τιμάοιτο) τιμῷτο
(τιμαοίμεθα) τιμῴμεθα
(τιμάοισθε) τιμῷσθε
(τιμάοιντο) τιμῷντο


Β΄ Μέση φωνή
Χρόνοι
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
(τιμάου) τιμῶ
(τιμαέσθω) τιμάσθω
(τιμάεσθε) τιμᾶσθε
(τιμαέσθων) τιμάσθων ή
(τιμαέσθωσαν) τιμάσθωσαν


(τιμάεσθαι)
τιμᾶσθαι
(τιμαόμενος) τιμώμενος
(τιμαομένη) τιμωμένη
(τιμαόμενον) τιμώμενον

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c03xm.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...