Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

IV. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση

Κεφάλαιο IV
Παρουσιάζονται συνοπτικά:
Ενότητα 1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων και Ενότητα
 2.Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια, σ. 71-75

Υποστηρικτικό υλικό:
Χάρτης
σ. 66 σχολικού βιβλίου, Η Ανατολική Μεσόγειος μετά το 1204
Διαδραστική εφαρμογή
«Βυζαντινή αυτοκρατορία 1204-1261: η διαμόρφωση των συνόρων», Φωτόδενδρο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9128
Πηγή
σ. 73 σχολικού βιβλίου, Ενσωμάτωση ελληνικών γαιών στο δυτικό φεουδαρχικό σύστημα

Προτεινόμενη δραστηριότητα
Εντοπίζονται στον χάρτη τα λατινικά και τα ελληνικά κράτη. Συσχετίζεται η όποια αντίσταση του ελληνικού πληθυσμού στους Σταυροφόρους, κυρίως εξ αιτίας δογματικών διαφορών, με την προαναφερθείσα σχέση πάπα –Βυζαντίου.Σχολιάζεται η στάση των Ελλήνων γαιοκτημόνων απέναντι στον εκφεουδαλισμό του ελληνικού εδάφους και η μη αντίστασή τους. Επισημαίνεται ο ρόλος της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας στην ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντοπίζονται υλικά κατάλοιπα της λατινοκρατίας σε τοπικό επίπεδο (αξιοποίηση Τοπικής Ιστορίας π.χ. Ιππότες της Ρόδου ….)

Παρουσιάζονται συνοπτικά:
Ενότητα 3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι,
Ενότητα 4. Προσπάθειες ανόρθωσης της Αυτοκρατορίας και εμφύλιος πόλεμος,
Ενότητα 5. Η άνοδος της σερβικής δύναμης υπό τον Στέφανο Δουσάν,
σ. 76-82.

Υποστηρικτικό υλικό:
Χάρτες
σ. 76 σχολικού βιβλίου, Το Βυζάντιο επί Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου,
σ. 78 Η Χερσόνησος του Αίμου στα μέσα του 14ουαι.
Εικόνα
σ. 77 Η σύνοδος της Λυών
Πηγές
σ. 77 Νόθευση και υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος,
σ. 80 Η Θεσσαλονίκη το δέκατο τέταρτο αιώνα,
σ. 81 Η εξέγερση του λαού
Προτεινόμενη δραστηριότητα:
Συγκρίνεται η περιοχή (χερσόνησος του Αίμου και Μ. Ασία) τον 13ο και 14ο αιώνα. Εντοπίζονται τα ισχυρά και ανίσχυρα κράτη. Τονίζεται η άνοδος της σερβικής δύναμης. Επισημαίνεται η διαλλακτική πολιτική προς τη Δύση με αποτέλεσμα την εκκλησιαστική Ένωση με την Ρώμη (σύνοδος της Λυών 1274) και τη βαθιά εσωτερική κρίση που αυτή προκάλεσε. Συζητείται η σημασία που έχει η νόθευση του νομίσματος για το μέλλον της αυτοκρατορίας και συσχετίζεται τόσο με τις κοινωνικές εξεγέρσεις (με κυριότερη αυτή της Θεσσαλονίκης κατά την οποία ο εξεγερμένος λαός υπό τον έλεγχο των Ζηλωτών πήρε την εξουσία), όσο και με τους εμφύλιους για την εξουσία, τις θρησκευτικές αντιθέσεις, και τις ξένες επεμβάσεις στις εσωτερικές διαμάχες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...