Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση


2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση from Kvarnalis75

Ερωτήσεις Πανελλαδικών
  • Στις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόμμα των Φιλελευθέρων. (σωστό ή λάθος)(μον. 2) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2001
  • Η Συμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) προέβλεπε την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (σωστό ή λάθος) (μον. 2) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 2001
  • Η Σύμβαση της Άγκυρας υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923.(σωστό ή λάθος) (μον.2) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 2003
  • Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της Άγκυρας της 10ης Ιουνίου 1930; (μον.12) Εσπερ. 2004
  • Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);(μον. 10) Ημερ. 2005
  • Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.(σωστό ή λάθος) (μον. 2) Ημερ. Επαν. 2007
  • Το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας (30 Οκτωβρίου 1930) ρύθμιζε το ζήτημα των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης. .(σωστό ή λάθος) (μον. 2) Εσπερ. Επαν. 2011
  • Η Συμφωνία της Άγκυρας (Ιούνιος 1930) προέβλεπε και την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. (σωστό ή λάθος) (μον. 2) Ημερ. Εσπερ. Επαν. 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...