Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 4η ενότητα, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

A. KEIMENO

Child with dove - Pablo Picasso
Παιδί με το περιστέρι, Πικάσο
Το αρχαίο κείμενο, λεξιλογικές επισημάνσεις και απόδοση νοήματος
Είδη προτάσεων, Συντακτική ανάλυση - Επεξεργασία κειμένου
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c04xm.htm
Ενότητα 4: Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης from Καλλιόπη Κωσταριδάκη

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2412isokrates.html

ΡΗΤΟΡΙΚΗ - Συμβουλευτικοί/Πολιτικοί λόγοι

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Ποιες είναι, κατά τον Ισοκράτη, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευδαιμονία της Αθήνας;
  2. Ποια είναι η ευεργετική επίδραση της ειρήνης και ποιες οι αρνητικές συνέπειες του πολέμου στην οικονομική ανάπτυξη και, γενικότερα, στην ευημερία μιας πόλης;

Η ματαιότητα του πολέμου και η ανεξερεύνητη βούληση των θεών
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2321,8891/
  1. συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους: Πώς συμβάλλει η ελεύθερη βούληση στον σχηματισμό και στη λειτουργία μιας συμμαχίας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη;
  2. Με βάση όσα γνωρίζετε από το μάθημα της Ιστορίας για τη συμπεριφορά των Αθηναίων προς τους συμμάχους τους, να κρίνετε τον ισχυρισμό του Ισοκράτη ότι όλοι οι Έλληνες θα θελήσουν να συμμαχήσουν με τους Αθηναίους, εάν αυτοί μεταβάλουν τη στάση τους προς αυτούς
1. Η ΣYΜΜΑΧIΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟY - Η ΣYΜΜΑΧIΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝIΑΣ
Β. Λεξιλογικά - Ετυμολογικά


Γ. Γραμματική
Παράδειγμα συνηρημένου ρήματος σε -έω (ποιέ-ω = ποιῶ· θ. ποιε-)

Α΄ Ενεργητική φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(ποιέω) ποιῶ
(ποιέεις) ποιεῖς
(ποιέει) ποιεῖ
(ποιέομεν) ποιοῦμεν
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιέουσι) ποιοῦσι(ν)
Παρατατικός
(ἐποίεον) ἐποίουν
(ἐποίεες) ἐποίεις
(ἐποίεε) ἐποίει
(ἐποιέομεν) ἐποιοῦμεν
(ἐποιέετε) ἐποιεῖτε
(ἐποίεον) ἐποίουν

Α΄ Ενεργητική φωνή
Χρόνοι
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(ποιέω) ποιῶ
(ποιέῃς) ποιῇς
(ποιέῃ) ποιῇ
(ποιέωμεν) ποιῶμεν
(ποιέητε) ποιῆτε
(ποιέωσι) ποιῶσι(ν)

}α΄
τύπος
ενικού
(ποιέοιμι) ποιοῖμι
(ποιέοις) ποιοῖς
(ποιέοι) ποιοῖ
    ή
}β΄
τύπος
ενικού
(ποιεοίην) ποιοίην
(ποιεοίης) ποιοίης
(ποιεοίη) ποιοίη

(ποιέοιμεν) ποιοῖμεν
(ποιέοιτε) ποιοῖτε
(ποιέοιεν) ποιοῖεν
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
(ποίεε) ποίει
(ποιεέτω) ποιείτω
(ποιέετε) ποιεῖτε
(ποιεόντων) ποιούντων ή
(ποιεέτωσαν) ποιείτωσαν
(ποιέ-εν) ποιεῖν
(ποιέων) ποιῶν
(ποιέουσα) ποιοῦσα
(ποιέον) ποιοῦν
γενική:
(ποιέοντος) ποιοῦντος
(ποιεούσης) ποιούσης
(ποιέοντος) ποιοῦντος

Β΄ Μέση φωνή
Χρόνοι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(ποιέομαι) ποιοῦμαι
(ποιέῃ ή -ει) ποιῇ ή -εῖ
(ποιέεται) ποιεῖται
(ποιεόμεθα) ποιούμεθα
(ποιέεσθε) ποιεῖσθε
(ποιέονται) ποιοῦνται
Παρατατικός
(ἐποιεόμην) ἐποιούμην
(ἐποιέου) ἐποιοῦ
(ἐποιέετο) ἐποιεῖτο
(ἐποιεόμεθα) ἐποιούμεθα
(ἐποιέεσθε) ἐποιεῖσθε
(ἐποιέοντο) ἐποιοῦντο


Β΄ Μέση φωνή
Χρόνοι
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
Ενεστώτας
(ποιέωμαι) ποιῶμαι
(ποιέῃ) ποιῇ
(ποιέηται) ποιῆται
(ποιεώμεθα) ποιώμεθα
(ποιέησθε) ποιῆσθε
(ποιέωνται) ποιῶνται
(ποιεοίμην) ποιοίμην
(ποιέοιο) ποιοῖο
(ποιέοιτο) ποιοῖτο
(ποιεοίμεθα) ποιοίμεθα
(ποιέοισθε) ποιοῖσθε
(ποιέοιντο) ποιοῖντο
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
Ενεστώτας
(ποιέου) ποιοῦ
(ποιεέσθω) ποιείσθω
(ποιέεσθε) ποιεῖσθε
(ποιεέσθων) ποιείσθων ή
(ποιεέσθωσαν) ποιείσθωσαν
(ποιέεσθαι)
ποιεῖσθαι
(ποιεόμενος) ποιούμενος
(ποιεομένη) ποιουμένη
(ποιεόμενον) ποιούμενονΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...