Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. 3η ενότητα: ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 ενότητα: 

ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 

A ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κείμενο 1 [Αν θέλεις ένα φίλο...]

► Διαβάστε επίσης στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1692,5423/

Κείμενο 2 [Αγαπάς για ν' αγαπάς]
΄
Κείμενο 3 [Είμαστε εξόριστοι παρέα]


Κείμενο 4 [Μιλάμε για τη φιλία]  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1806,5795/extras/activities/index_03_metaselida_filia/metaselida_filia.html

Β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – ΣΥΖΥΓΙΕΣ

Β1 Ενεργητική και παθητική φωνή


Χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την κατάληξή τους. Τις κατηγορίες αυτές τις ονομάζουμε φωνέςΜαθαίνω για τις φωνές του ρήματος
 • Τα ρήματα κλίνονται σύμφωνα με τη φωνή στην οποία ανήκουν.
 • Πολλά ρήματα συναντώνται και στην ενεργητική και στην παθητική φωνή. Άλλα έχουν μόνο ενεργητική φωνή και άλλα μόνο παθητική. Αυτά που έχουν μόνο παθητική φωνή λέγονται αποθετικά.
 • Η ενεργητική και η παθητική φωνή δεν ταυτίζονται πάντα με τη σημασία των ρημάτων. π.χ. σκέφτομαι: παθητική φωνή, ενεργητική σημασία
://usernikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/foni-sizigia-rim-NE.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/foni-sizigia-rim-NE.htm

B2 Συζυγίες του ρήματος (ανάλογα με τον τονισμό τους). Μαθαίνω για τις συζυγίες του ρήματος
 • Όσα ρήματα κλίνονται κατά τον ίδιο τρόπο αποτελούν μια συζυγία. Οι συζυγίες είναι δύο:
   Στην πρώτη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που τονίζονται στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα στην παραλήγουσα (κατάληξη ) και του παθητικού ενεστώτα στην προπαραλήγουσα (κατάληξη -ομαι).
   Στη δεύτερη συζυγία ανήκουν τα ρήματα που τονίζονται στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα στη λήγουσα (κατάληξη ) και του παθητικού ενεστώτα στην παραλήγουσα (καταλήξεις -ιέμαι ή -ούμαι-άμαι).
 • Τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας διαιρούνται σε δύο τάξεις:
Α΄ ΤΑΞΗ
Β΄ ΤΑΞΗ
 Ενεργητική φωνή-ώ, -άς, -ά-ώ, -είς, -εί
 Παθητική φωνή-ιέμαι, -ιέσαι, -ιέται-ούμαι -είσαι -είται ή -άμαι, -άσαι, -άται

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/foni-sizigia-rim-NE.htm Διάλειμμα: Εγώ κι εσύ μαζί 


Γ ΤΟ Α΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

 Δ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ


Μαθαίνω ότι:
 • Τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με ι και στον αόριστο λήγουν σε -ισα (εξαιρέσεις βλ. Γραμματική).
 • Τα ρήματα της β΄ συζυγίας γενικά έχουν αόριστο σε -ησα.
 • Τα ρήματα με διπλό ενεστώτα σε  και -ίζω έχουν αόριστο σε -ισα.
  Π.χ. γυρνώ και γυρίζω  αόριστος: γύρισα.

Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
Διαβάζω και γράφω

1. Σε μία σελίδα του ημερολογίου σας γράψτε για τον πιο καλό σας φίλο ή φίλη (πότε και κάτω από ποιες συνθήκες άρχισε η φιλία σας, ποια τα χαρακτηριστικά του φίλου ή της φίλης – σωματικά, ψυχικά, πνευματικά –, ποιες δυσκολίες ή κρίσεις πέρασε η φιλία σας, ποιες σκέψεις κάνετε για το μέλλον της φιλίας σας κτλ.).  Γράψτε το κείμενο σε 2-3 παραγράφους ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Α΄ ΦΑΣΗ
 Πριν γράψετε το κείμενο,
διαμορφώστε ένα γενικό διάγραμμά του, το οποίο μπορείτε να συζητήσετε με τον καθηγητή και την τάξη. 
 Γράψτε το κείμενο με βάση το διάγραμμα αυτό. 
 Ανταλλάξτε τα γραπτά με τους συμμαθητές σας, για να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις τους σε επίπεδο ορθογραφίας, στίξης και σύνταξης. 
 Παραδώστε το τελικό κείμενο στον καθηγητή.
Β΄ ΦΑΣΗ
 Στις παρατηρήσεις του καθηγητή περιλαμβάνονται η ανάγκη
ακριβολογίας στο λεξιλόγιο και η βελτίωση της οργάνωσης του κειμένου με τη χρήση των κατάλληλων συνδετικών λέξεων. Βελτιώστε το κείμενό σας με βάση τις παρατηρήσεις αυτές.2. Γράψτε κατευθείαν το κείμενο σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: προσπαθήστε να διορθώσετε τα ορθογραφικά λάθη με τη βοήθεια του σχετικού προγράμματος που υπάρχει σ' αυτόν.  Δίπλα δημιουργήστε έναν πίνακα με δύο στήλες: α) διόρθωσης των λαθών και β) δικαιολόγησης της διόρθωσης αυτής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
Διόρθωση λαθών -  Δικαιολόγηση της διόρθωσης
Διαθεματική εργασία
 • «Η φιλία των ανθρώπων: από το παρελθόν στο παρόν». Χωρισμένοι σε ομάδες και σε συνεργασία με τους καθηγητές διάφορων μαθημάτων επιχειρήστε να συγκεντρώσετε υλικό για:
  α. τη φιλία στην πορεία της ιστορίας (υλικό και κείμενα από το μάθημα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, των Καλλιτεχνικών),
  β. τη φιλία στη σύγχρονη πνευματική δημιουργία (υλικό από το χώρο της μουσικής, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου κτλ.),
  γ. τη φιλία στην καθημερινή ζωή (φωτογραφικό υλικό και κείμενα σχετικά με τις φιλικές σχέσεις των μαθητών, μαθητικά άλμπουμ, ρεπορτάζ των εφημερίδων κτλ.).
 • Παρουσιάστε τη διαθεματική εργασία σε μια συνάντηση σχολείων από την Ελλάδα ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ


 • φωνές των ρημάτων είναι η …………………… και η ……………………… .

 • Όσα ρήματα έχουν μόνο παθητική φωνή λέγονται …………………...… .

 • Γράψτε τη συζυγία των ρημάτων (στη β΄ συζυγία επισημάνετε και την τάξη τους): 
 • εκτιμώ  ………………………………… διαφωνώ  …………………………………
 • ξεχωρίζω  ……………………………… ξεχνιέμαι  …………………………………

Τι μέρος του λόγου είναι το α΄ συνθετικό των λέξεων; 
κάτασπρος: ………………………......
τριφύλλι: ………………………..........
Σαββατοκύριακο: ………………………
ανεβοκατεβαίνω: ………………………
Κ. Καρυωτάκης, «Σε παλιό συμφοιτητή»

Φίλε, η καρδιά μου τώρα σαν να εγέρασε
Τελείωσεν η ζωή μου της Αθήνας,
που όμοια γλυκά και με το γλέντι επέρασε
και με την πίκρα κάποτε της πείνας.

Δε θα 'ρθω πια στον τόπο που η πατρίδα μου

τον έδωκε το γιόρτασμα της νιότης,
παρά περαστικός, με την ελπίδα μου,
με τ' όνειρο που εσβήστη, ταξιδιώτης.

Προσκυνητής θα πάω κατά το σπίτι σου

και θα μου πουν δεν ξέρουν τι εγίνης.
Μ' άλλον μαζί θα ιδώ την Αφροδίτη σου
κι άλλοι το σπίτι θα 'χουν της Ειρήνης.

Θα πάω προς την ταβέρνα, το σαμιώτικο

που επίναμε για να ξαναζητήσω.
Θα λείπεις, το κρασί τους θα' ναι αλλιώτικο,
όμως εγώ θα πιω και θα μεθύσω.

Θ' ανέβω τραγουδώντας και τρεκλίζοντας

στο Ζάππειο που ετραβούσαμεν αντάμα.
Τριγύρω θα 'ναι ωραία πλατύς ο ορίζοντας,
και θα 'ναι το τραγούδι μου σαν κλάμα.
[πηγή: Κώστας Καρυωτάκης, Άπαντα, Ερμής, Αθήνα, 2004]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο/η είπε...